Poliisihallitus on julkaissut tarjouspyynnön poliisin virkavaatteista

5.2.2021 13.58

Poliisihallitus kilpailuttaa virkavaatteiden toimittajan vanhan sopimuksen päättyessä. Edellinen kilpailutus oli vuonna 2014.

Virkavaatekokonaisuuden ulkomuotoon ei ole luvassa merkittäviä muutoksia, mutta työturvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä yksityiskohtia on parannettu.

Kilpailutuksessa huomioidaan vastuullisuuden näkökulma - tuotteiden vähimmäisvaatimuksissa on huomioitu materiaaleja ja niiden elinkaarta koskevat ympäristönäkökohdat. Lisäksi tarjousten laadullisena vertailuperusteena on sosiaalinen työllistäminen, joka on ensimmäistä kertaa mukana Poliisihallituksen hankinnassa. Tällä pyritään ekologisuuden lisäksi edistämään hankinnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Tarjouspyyntö on nähtävillä hankintailmoitukset.fi sivustolla.

Hankintailmoitukset Poliisihallitus
julkiset hankinnat