Suojateiden turvallisuutta valvottiin Länsi-Uudellamaalla ruusujen kera

Julkaisuajankohta 5.5.2022 10.22
Uutinen
Mies ojentaa ruusun autonkuljettajalle auton avoimesta ikkunassa poliisin seisoessa taustalla.
Autoilija saa ruusun kiitokseksi turvallisesta ajotavasta

Länsi-Uudenmaan poliisi valvoi tehostetusti suojatiesääntöjen noudattamista parin viikon ajan. Valvontaa suoritettiin ympäri poliisilaitoksen toiminta-aluetta, ja se oli osa maanlaajuista valvontateemaa.

Suojateillä tapahtuu valitettavan paljon vaaratilanteita, vaikka niiden pitäisi olla jalankulkijoille turvallisia paikkoja. Lain mukaan suojatielle astuvalle tai siellä jo olevalle jalankulkijalle on annettava esteetön kulku. 

Komisario Hannu Kontola kertoo, että huhti-toukokuun vaihteessa valvontaa suoritettiin poliisilaitoksen eri sektoreiden yhteistoimintana. Mukana oli tällä kerralla myös Liikenneturva ja esimerkiksi Lohjan kaupungin edustajia. Lohjalla järjestettyjen ratsioiden yhteydessä poliisi ja yhteistyökumppanit jakoivata ruusuja hyvistä suorituksista. Tämä oli yksi keino lisätä ratsioiden vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä lisätä positiivista ilmapiiriä tienkäyttäjien keskuudessa. 

− Kaupungeilla ja kunnilla toimii liikenneturvallisuustyöryhmiä, joiden tavoitteena on parantaa ja vaikuttaa paikallisesti liikenneturvallisuuteen. Lohjan yhteisvalvonta on hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä eri liikenneturvallisuustoimijoiden kesken, Kontola sanoo. 

Kontolan mukaan ruusuja ei valitettavasti jaettu kaikille, ja edelleen suojatiesääntöjen noudattamisessa on puutteita. Teeman aikana jouduttiin puuttumaan erilaisiin rikkeisiin, ja niitä havaittiin kaikissa tienkäyttäjäryhmissä. 

− Punaisia päin kävely on jalankulkijoiden yleisimpiä rikkeitä. Teitä myös ylitellään huonoista paikoista, vaikka suojatie on lähellä. Myös pyöräilijät ajavat varomattomasti suojateille, ja monelta tuntuu unohtuvan pyöräilijän väistämissäännöt. 

Kontolan mukaan autoilijat pääsääntöisesti noudattavat suojatiesääntöjä hyvin, mutta puutteitakin on edelleen liikaa. Hän kehottaa autoilijoita kiinnittämään erityistä huomiota tarkkaavaisuuteen suojateitä lähestyessään. 

− Isona ongelmana tässä ovat lievät ylinopeudet suojateitten läheisyydessä ja kännykän käyttö ajon aikana. Näiden seurauksena aiheutuu tilanteita, joissa suojatielle pyrkivä jalankulkija havaitaan vasta, kun ollaan jo suojatien päällä. Tässä vaiheessa ollaan jo pahasti myöhässä.

Liikenne Lohja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Uutinen