Spårvagnsolyckan som inträffade i Vallgård lämnas till åtalsprövning

7.9.2021 13.55 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 13.06
Nyhet

Den 15 november 2020 körde en spårvagn på en 12-årig pojke på Backasgatan. Offret avled på platsen.

Helsingforspolisen misstänker spårvagnsföraren för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande. Den exakta platsen för olyckan var vid Backasgatan 58.

Olyckan inträffade då offret befann sig på övergångsstället i en korsning med trafikljus. Spårvagnen var på väg mot Helsingfors centrum.

Polisen har inte under undersökningen misstänkt att alkohol eller andra berusningsmedel skulle ligga bakom olyckan.

Ärendet lämnades till åtalsprövning måndagen den 6 september.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors
Polisinrättningen i Helsingfors
brottmål
olyckor
spontana händelser
trafik