Kodinturva-aseet ovat tehokkaita ilma-aseita

Julkaisuajankohta 3.5.2022 16.20
Uutinen

Poliisihallitus katsoo, että ilma-aseet Umarex T4E HDR 50 ja Umarex T4E HDS 68 ovat ampuma-aselaissa tarkoitettuja tehokkaita ilma-aseita. Poliisihallituksen kannanottoa sovelletaan myös muihin vastaaviin aseisiin.

Suunniteltu ja valmistettu myös metallikuulien ampumiseen

Poliisihallituksen mukaan Umarex GmbH:n T4E-luokan CO2-aseita tulee pitää tehokkaina ilma-aseina, koska:

  • aseiden tekniset ominaisuudet sekä rakenne mahdollistavat painavien muovi- ja kumikuulien lisäksi metallikuulien ampumisen;
  • muut valmistajat ja jälleenmyyjät myyvät aseisiin muovi- ja kumikuulien lisäksi metallikuulia;
  • valmistaja ei ole nimenomaisesti kieltänyt metallikuulien ampumista valmistamillaan aseilla, eikä metallikuulien ampuminen vaikuta takuuseen;
  • ne ovat aseiden valmistajan tietojen ja käyttöoppaiden perusteella suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi itsepuolustukseen tai "kodin puolustukseen";
  • aseiden jälleenmyyjien mainosten ja myyntipuheiden perusteella aseita myydään kuluttajamarkkinoilla muun muassa itsepuolustustarkoitukseen, siis toisen henkilön vahingoittamiseen, paitsi kumikuulia, myös metalliluoteja ja -ammuksia (metallikuulia) ampumalla.

Tehokkaat ilma-aseet ovat luvan-/ilmoituksenvaraisia

Ampuma-aselakia sovelletaan myös tehokkaisiin ilma-aseisiin. Tehokkaalla ilma-aseella tarkoitetaan vuonna 1950 tai sen jälkeen valmistettua, ilman tai muun kokoon puristetun kaasun paineella toimivaa esinettä, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja joka on suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja.  

Ampuma-aselain mukaan luvanvaraista on muun muassa ampuma-aseiden siirto ja tuonti Suomeen, kauppa, hankkiminen, hallussapito ja valmistaminen. Tehokkaan ilma-aseen hankkiminen ja hallussapito ovat kuitenkin ilmoituksenvaraisia, jos hankkijalla tai hallussapitäjällä on jo oikeus ampuma-aseen hallussapitoon.

Ampuma-aselaki 1/1998 Finlexissa

Lisätietoja

Poliisihallituksen asehallinto asehallinto@poliisi.fi

Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen