Vapen för självförsvar i hemmet är effektiva luftvapen

Utgivningsdatum 3.5.2022 16.20 | Publicerad på svenska 27.5.2022 kl. 14.27
Nyhet

Polisstyrelsen betraktar luftvapnen Umarex T4E HDR 50 och Umarex T4E HDS 68 som sådana effektiva luftvapen som avses i skjutvapenlagen. Polisstyrelsens ställningstagande tillämpas även på övriga motsvarande vapen.

Konstruerade och tillverkade för att avfyras även med metallkulor

Enligt Polisstyrelsen ska Umarex GmbH:s CO2-vapen i T4E-klassen betraktas som effektiva luftvapen av följande orsaker:

  • Vapnens tekniska egenskaper och konstruktion möjliggör avfyrning med metallkulor vid sidan om tunga plast- och gummikulor.
  • Andra tillverkare och återförsäljare säljer metallkulor för vapnen utöver plast- och gummikulor.
  • Tillverkaren har inte uttryckligen förbjudit användning av metallkulor i sina vapen och användning av metallkulor påverkar inte garantin.
  • Vapnen är utifrån tillverkarens uppgifter och bruksanvisningar konstruerade och tillverkade för att användas för självförsvar eller ”hemförsvar”.
  • Vapnen säljs på konsumentmarknaden enligt återförsäljarnas reklam och försäljningsargument bland annat för självförsvar, dvs. för att skada en annan person, genom att skjuta med metallkulor och -projektiler utöver gummikulor.

Effektiva luftvapen är tillståndspliktiga/anmälningspliktiga

Skjutvapenlagen tillämpas också på effektiva luftvapen. Med effektivt luftvapen avses ett år 1950 eller därefter tillverkat föremål som drivs med trycket från komprimerad luft eller någon annan gas och där pipans minsta inre diameter är över 6,35 millimeter och som är konstruerad och avsett att använda metallkulor.  

Enligt skjutvapenlagen krävs tillstånd bland annat för överföring och införsel till Finland, handel, förvärv, innehav och tillverkning. Förvärv och innehav av effektiva luftvapen är anmälningspliktiga om förvärvaren eller innehavaren redan har rätt att inneha ett skjutvapen.

Skjutvapenlagen 1/1998 i Finlex

Mer information

Polisstyrelsens vapenförvaltning [email protected]

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst