Offentlig kungörelse POL-2021-125218

30.9.2021 15.59 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 15.59

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 30.09.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-125218.

Polisinrättningen i Uleåborg har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom sex (6) månader från delfående av detta meddelande. 

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom sex (6) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

1. Brottsanmälan 5770/R/6205/21, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras:
Högtalare (ägare okänd)
Cykeltillbehör, X-Blade 2 (ägare okänd)

2. Brottsanmälan 5770/S/8717/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Trek X-Caliber 7 (ägare okänd)
Cykel, Stels Navigator (ägare okänd)
Cykel, Helkama Jopo (ägare okänd)
Cykel, Crescent City (ägare okänd)

3. Brottsanmälan 5770/R/13476/21, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras:
Ryggsäck (ägare okänd)

4. Brottsanmälan 5770/R/13476/21, tvångsmedel PAI2
egendom som kungöras:
Väska och plastpåse (ägare okänd)

5.  Brottsanmälan 5770/R/17845/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Borrmaskin, Makita (ägare okänd)
Lövsåg, Makita (ägare okänd)
Vinkelslipmaskin, Makita (ägare okänd)
Sidavbitare, Power Plus (ägare okänd)
Vinkelslipmaskin, Hitachi (ägare okänd)
Borrmaskin, Hitachi (ägare okänd)
Borrmaskin, AEG (ägare okänd)
Slipmaskin, CMI (ägare okänd)
Högtalare, JBL (ägare okänd)
Resväska som innehåller verktygen (ägare okänd)

6. Brottsanmälan 5770/R/19302/21, tvångsmedel PAI1
egendom som kungöras:
Svetsapparatur, Esab (ägare okänd)
Platslampa, grå (ägare okänd)

7. Brottsanmälan 5770/R/19302/21, tvångsmedel PAI2
egendom som kungöras:
Vinkelslipmaskin, Black and Decker (ägare okänd)

8. Brottsanmälan 5770/R/21630/21, tvångsmedel PAI1
egendom som kungöras:
Cykel, Merida Matts Woodland (ägare okänd)

9. Brottsanmälan 5770/R/23448/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Sparkbräde, Xiaomi Mi electric scooter pro 2 (ägare okänd)

10. Brottsanmälan 5770/R/24630/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Skodon, Merrell (ägare okänd)

11. Brottsanmälan 5770/R/25025/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Ibrido TCC (ägare okänd)

Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post [email protected] Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat. 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Uleåborg Uleåborg
delgivande
verbal kommunikation