Asioi verkossa korona-aikana

Use our online services because of the corona situation. Apply for licenses and file crime reports online. If your matter requires a personal visit, make an appointment in advance. Queuing at police premises is not always possible.

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Imatra police station

Due to the COVID-19 pandemia, the number of customers allowed in the waiting area is currently six people.

Imatra police station is situated in Mansikkala, Imatra. The main entrance is from Tainionkoskentie and the accessible entrance from Liikemiehenkuja. The police duty desk receives reports of an offence on working days from 8.00—12.00. You can also apply for a passport, identity card and other permits at us on Tuesdays and Wednesdays from 9.00–12.00 and 13.00–16.15. For the time being the Licence Services is open only by appointment. Lappeenranta police station deals with lost property. You can inquire after lost keys during Imatra Licence Service opening hours. Firearm inspections are made without an appointment on Mondays and Thursdays from 9.00–11.00 and 12.00–14.00. For other inspection times, please book an appointment tel. 0295 436 980 (Mon–Fri 9.00–14.00).
Police station on map
You see a map image on the police website now. If you click on the map, you switch to another web service and its terms of use.

Contact info


Tainionkoskentie 70, 55120 IMATRA

Local licence services
+358 295 414644
Mon–Fri 9.00–11.00

Lost property
+358 295 437030

Nationwide police customer service and bookings
+358 295 419800

Police matters Imatra
+358 295 414642
Mon–Fri 8.00–12.00

Police matters Lappeenranta
+358 295 414600
Mon–Fri 9.00–15.00

The orders of pre-trial investigation records
+358 295 414663


Driving rights [email protected]
Licence services [email protected]
Lost property [email protected]

Opening hours

Tuesday 9.00–12.00, 13.00–16.15
Wednesday 9.00–12.00, 13.00–16.15

Switchboard +358 295 430331

In emergency call 112.

We recommend using on-line services. You can report most crimes online and apply for passport or id-card.

The nationwide police customer service answers general questions and helps with appointment bookings, telephone 0295 419 800  8 am to 4:15 pm.

 

Asiakirjojen katoamisilmoitukset

Poliisin myöntämien asiakirjojen katoamisilmoitukset

Poliisin myöntämien asiakirjojen katoamisilmoitukset tehdään poliisin lupahallintoon. Tämä koskee esimerkiksi passia ja henkilökorttia. Muiden asiakirjojen katoamisesta ilmoitetaan joko sähköisesti tai paikan päällä poliisilaitoksella ilmoitusten vastaanottoon.

Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai lupakansliassa täytettävällä lomakkeella. Sähköisellä rikosilmoituksella voit myös ilmoittaa kadonneesta tai anastetusta henkilökortista, passista ja ajokortista. Poliisi harkitsee annettujen tietojen perusteella kirjataanko asiassa rikosilmoitus vai muu ilmoitus. Sähköisen rikosilmoituksen tekeminen vaatii tunnistautumisen ennen lomakkeen täyttämistä. Tunnistautuminen voidaan tehdä joko pankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Ilmoitus kirjataan tunnistautumisen jälkeen avautuvalle sähköiselle rikosilmoituslomakkeelle. Lomakkeen yhteydessä on tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämisestä sekä vaadittavista tiedoista. Väärän ilmoituksen tekeminen poliisille on rikos, josta on säädetty rikoslaissa rangaistus.


Lost property

The police provides a lost and found service.

The owner must be notified of found lost items or they must be returned to the police as soon as possible. Typical items returned to the police include mobile phones, keys and bicycles found outside (e.g. on the streets or in parks). Lost items found in public transport, train stations, bus stations or other similar places of transportation or business premises, offices, place of work, educational institutions, hospitals, theatres, sports halls or similar premises should be returned to the staff or lost and found of the premise in question. These are called property found in a public place.

The owner must be notified of found lost items or they must be returned to the police as soon as possible. Items whose acquisition or possession is prohibited or requires a permit from the authorities, e.g. drugs, illegal alcohol and firearms, must be delivered to the police immediately. If you cannot transport the discovered lost items without danger or difficulty, it is enough to notify the police of the discovery. The police will give the finder a receipt for discovered items. You can also return the item to a citizen service point that has agreed with the police to accept lost items or notify this kind of a service point.


Arpajaislupa

Arpajaisten järjestäminen vaatii luvan poliisilta.

Arpajaisten järjestäminen vaatii luvan poliisilta. Arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton.


Arvauskilpailuilmoitus

Arvauskilpailut ovat tavara-arpajaisia, joiden järjestäminen edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä poliisille.

Arvauskilpailut ovat tavara-arpajaisia, joissa voittamisen mahdollisuus perustuu arvauskohteesta tehtyyn arvaukseen. Arvauskilpailujen voittoina voi olla tavaraa tai tavaraan tai palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja. Kortit eivät saa olla vaihdettavissa rahaan. Arvauskohteen tulee olla ennalta täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määriteltävissä oleva ilmiö tai asiaintila. Tyypillisiä arvauskohteita ovat esimerkiksi ulkoilman lämpötila tiettynä päivänä tietyssä paikassa, tietyn vesistön jäidenlähtöpäivä ja pienten esineiden tai aineen määrä tietyssä astiassa.

Arvauskilpailun järjestämisestä voi tehdä kirjallisen ilmoituksen poliisin verkkosivuilta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella. Ilmoituksen voi jättää myös poliisiasemalle tai poliisin palvelupisteeseen. Poliisin sivuilla on myös lomakkeet arvauskilpailutilitystä ja toteamispöytäkirjaa varten. Lisätietoja arvauskilpailun järjestämisestä ja ilmoituksen tekemisestä löytyy poliisin verkkosivuilta.


Non-money prize machine licence

Keeping non-money prize machines available is subject to a licence.

Non-money prize machines are game machines or gaming devices from which players can win non-monetary prizes. The prizes are held inside the machine and given to winners directly from the machine.

Applications for non-money prize machine licences must be made in writing to the local police department. Licence applications must be accompanied by the following documents: - An annual report or other proof of the applicant having engaged in activities that promote their chosen cause. - Proof of a decision concerning the making available of a non-money prize machine. This refers to an extract from the minutes of the meeting that decided on making a non-money prize machine available, or on continuing these operations. - A copy of the most recent adopted financial statements. Financial statements must also include an auditor’s report. - A copy of the rules of the association or foundation. - An extract from the Register of Associations, the Register of Foundations or the Trade Register/an extract from a register maintained by a public organisation. The extract must not be more than three months old, calculated from the date of the licence application. - A copy of the approval of the payment-monitoring device in the non-money prize machine, or a similar certificate. You can apply for the non-money prize machine licence using a printable form from the police website. You can also make an application at a police station. Visit the police website for more information on the non-money prize machine licence.


Notice of a firework display

A company that has got an appropriate licence from TUKES can organise firework displays.

Firework displays can only be organised by a company that has the required qualifications and has been licensed by TUKES. Professional firework displays may use fireworks that are not for sale to the general public. Environmental authorities may impose noise restrictions on firework displays, which vary in urban and sparsely populated areas.

- The local police must be notified of any plans to arrange a firework display at least 14 days in advance. - The notice must include details of the location of the display, its exact time and the types of fireworks to be used. The notice must also include details of storage arrangements at the firework display location, safety distances and other precautions to prevent accidents, contact details of the person in charge, as well as the personal and contact details of the persons operating the fireworks. The notice must be accompanied by a copy of the decision by the Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) on the notification made by the organiser of the firework display. Further information on organising a firework display can be found on the police website. A notice of firework display can be made either through the police e-service or by printing out and completing a form available on the police website.


Räjähteiden lähtöainelupa

Lupa räjähteiden lähtöaineiden hankkimiseen

Yksityishenkilöiden on haettava lupa tuoda, hankkia, pitää hallussa tai käyttää lähtöaineasetuksen liitteessä I tarkoitettuja räjähteiden lähtöaineita. Lähtöaineluvan myöntää Poliisihallitus. Luvanvaraisuuden tarkoituksena on rajoittaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia hankkia sellaisia aineita tai seoksia, joita voitaisiin käyttää räjähteiden valmistuksessa.

Yksityishenkilö hakee lupaa Poliisihallitukselta. Allekirjoitettu hakemus voidaan jättää poliisilaitokselle tai toimittaa suoraan Poliisihallitukseen.


Rock blasting notice

The police must be notified of rock blasting work at least seven days before the blasting.

The police must be notified of rock blasting work before starting the work.

You can submit a notification of rock blasting work in the police e-service. The notification can also be submitted to a police station or a police service point. A printable form is available on the police website. You can find more information on how to submit a rock blasting notice on the police website.


Unlicensed firearms and explosives

Unlicensed firearms and explosives can be surrendered to the police without repercussions.

Unlicensed firearms, their parts, cartridges, especially dangerous projectiles, and explosives can be surrendered to the police without repercussions. To avoid repercussions, individuals in possession of unlicensed firearms and explosives must report these items to the police on their own initiative. The National Police Board’s Firearms Administration organises auctions of weapons seized by the police. Auctions are announced on the police auctions website.

A notification can be made either through the police e-service, by telephone or by printing out a form on the police website and sending it by post.


Viisumin jatkaminen

Poliisi voi erityisistä syistä jatkaa viisumin voimassaoloaikaa tai sallitun oleskelun kestoa.

Viisumilla tarkoitetaan lupaa, jonka perusteella ulkomaalaisen maahantulo ja lyhytaikainen oleskelu sallitaan muiden maahantuloedellytysten täyttyessä. Ulkoministeriö myöntää viisumit Suomeen.

Hakemus viisumin jatkamiseksi jätetään lupa-asioita hoitavaan poliisin palvelupisteeseen. Ulkomaalaislaki, http://www.poliisi.fi/fi Lisätietoja viisumin jatkamiseksi löytyy poliisin verkkosivuilta.


Foreigner’s identity card

The police can issue identity cards to foreign citizens who reside in Finland permanently.

The police can issue identity cards to foreign citizens who reside in Finland permanently, whose details have been entered in the Population Information System, and who have a valid residence permit or residence card or whose right of residence has been registered. Additionally, it must be possible to verify the person’s identity reliably. A foreigner’s identity card is issued for a period of five years or until the expiry of the applicant’s residence permit or residence card, whichever is sooner. Foreigner’s identity cards cannot be used as travel documents.


Identity card

An identity card is a photographic proof of its holder’s identity. An identity card is also a valid travel document with limited rights.

An identity card is a document with a photo that is issued to prove the identity of a Finnish citizen or a foreigner who is permanently resident in Finland. An identity card issued to a Finnish citizen is also a limited travel document, in compliance with the provisions pursuant to the Passport Act. In addition to this, the identity card has a chip that enables access to electronic services. You can apply for an identity card either online or by visiting a police service point in person. You can only travel with a valid personal identity card. This applies to children as well. An expired, broken or damaged identity card will not get you through border control. If you are planning on using an identity card as a travel document, you should check the validity of the card well in advance, as well as what requirements your destination country has for identity cards. When calculating the delivery time, remember to allow time for the application process.

Applying for an identity card is easiest through the police e-service. The application can also be made in at a police station or at a police service point. 1. Have your photograph taken at a photography studio that can send your passport photograph to the police electronically. 2. Fill in the application on the police e-service. Attach the photograph retrieval code you received from the photographer to your application. Pay the application fee online. 3. In certain cases, only the electronic application is required. In other cases, in addition to the application, the applicant must visit a police licence services point in order to be identified prior to processing the application. When you fill in your application, the system will tell you whether you need to visit the police licence services point. If a visit is required, your application will only be processed after the visit. You can avoid queuing by booking an appointment in the police e-service. 4. Written consent of all the guardians of an applicant under the age of 18 is required (a minor’s identity card without travel rights can be applied for without consent). 5. A certificate showing that conscription is not an impediment to issuing an identity card is required from men aged 18–30. Once the new identity card is ready, it will be delivered to a Matkahuolto office or an office of their subcontractor of your choice in a sealed envelope. To collect your identity card, you need to present proof of identity and the tracking number. You can show the tracking number, for example, from the screen of your phone, a printout of the notification, or a hand-written note. For more information on how to apply for regular identity cards, identity cards for minors, temporary identity cards, and foreigner’s identity cards, visit the police website.


Todistus ensitunnistuksesta

Hakemus tunnistamisesta tunnistamisasiakirjaa varten täytetään tunnistusvälineen tai laatuvarmenteen hakemiseksi.

Tunnistuspalvelun tarjoajalla tarkoitetaan palveluntarjoajaa, esimerkiksi pankkia, joka myöntää asiakkaalleen verkkopankissa käytettävät pankkitunnisteet. Jos tunnisteet on myönnetty tunnistuslain edellytysten mukaisesti, on kyseessä sähköinen tunnistusväline, jonka avulla voidaan tehdä vahva sähköinen tunnistaminen. Jotta voidaan varmistua siitä, että laissa tarkoitettu tunnistusväline tai laatuvarmenne myönnetään oikealle henkilölle, on palveluntarjoajan tehtävä tunnistuslain 17 §:n tarkoittama hakijan huolellinen ensitunnistaminen. Jos tunnistuspalvelun tarjoaja ei voi luotettavasti todentaa hakijan henkilöllisyyttä, hakemukseen liittyvän ensitunnistamisen tekee poliisi. Vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla yksilöidään henkilö luotettavaa sähköistä menetelmää käyttäen sekä samalla todennetaan tunnisteen aitous ja oikeellisuus.

Hakemus tunnistamisesta täytetään valmiiksi etukäteen palveluntarjoajan avustuksella ennen poliisilaitokselle tuloa. Hakemukseen kirjattu palveluntarjoajan osoitetiedon oikeellisuus on syytä tarkistaa. Tunnistettavalla henkilöllä tulee olla mukanaan voimassa oleva passi tai henkilökortti sekä kaksi keskenään samanlaista passivalokuvaa, joista hänet voi tunnistaa hyvin. Poliisin tekemästä ensitunnistamisesta peritään hakijalta hakemuksen jättöhetkellä poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen mukainen maksu siitä riippumatta, kyetäänkö hakija tunnistamaan vai ei. Jos poliisi kykenee tunnistamaan hakijan, henkilön tunnistamisesta annetaan todistus, joka postitetaan kirjattuna kirjeenä suoraan tunnistuspalvelun tarjoajalle hakijan ilmoittamaan osoitteeseen. Kirjaamismaksu sisältyy tunnistuksesta perittävään maksuun. Todistus toimitetaan palveluntarjoajalle myös niissä tapauksissa, joissa poliisi ei ole kyennyt hakijaa tunnistamaan. Tällöin palveluntarjoajalle ilmoitetaan, ettei luotettavaa tunnistusta ole kyetty tekemään.


Passihakemus

Passi on Suomen kansalaiselle myönnettävä matkustusasiakirja. Passi on myös todistus haltijansa henkilöllisyydestä.

Matkustusoikeuden osoittamiseksi Suomen kansalaiselle myönnetään hakemuksesta passi, jollei laista muuta johdu. Passia haetaan sähköisesti tai henkilökohtaisesti poliisin palvelupisteessä asioimalla. Vain voimassa olevalla henkilökohtaisella passilla voi matkustaa. Pienikin lapsi tarvitsee oman passin. Vanhentuneella, rikkinäisellä tai turmeltuneella passilla ei pääse läpi rajatarkastuksesta. Alaikäisen hakemuksen voi täyttää verkossa samalla tavalla kuin täysi-ikäisenkin, mutta hänen on useimmissa tapauksissa käytävä poliisin lupapalvelupisteessä tunnistettavana. Passin voi saada lisämaksusta nopeutetusti, mikäli pika- tai express-toimituksen valtakunnallisessa päiväkiintiössä on tilaa. Matkalle lähtijän kannattaa hyvissä ajoin tarkistaa passin voimassaolo ja tarkistaa kohdemaan passia koskevat vaatimukset. Passin toimitusaikaa laskettaessa myös asioinnin vaatima aika tulee ottaa huomioon.

Ohje: Tavallista passia on helpointa hakea poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen voi tehdä myös poliisiasemalla tai poliisin palvelupisteessä. 1. Käy kuvattavana valokuvaamossa, joka lähettää passikuvasi sähköisesti poliisille. 2. Täytä hakemus poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Liitä hakemukseen kuvatunnus, jonka sait valokuvaamosta. Maksa hakemus verkossa. 3. Sähköinen hakemus riittää joissakin tapauksissa sellaisenaan. Osassa tapauksista pelkkä hakemus ei riitä, vaan hakijan täytyy käydä lisäksi poliisin lupapalvelupisteessä tunnistettavana, ennen kuin hakemus voidaan käsitellä. Järjestelmä kertoo sinulle hakemusta täyttäessäsi, tarvitaanko tunnistuskäynti. Jos käynti tarvitaan, hakemus käsitellään vasta, kun tulet palvelupisteeseen. Vältyt jonottamiselta varaamalla ajan poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. 4. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan kaikkien huoltajien kirjallinen suostumus. 5. 18-30 -vuotiaalla miehellä pitää olla todistus siitä, että asevelvollisuus ei ole passin myöntämisen esteenä Valmis passi toimitetaan suljetussa kirjekuoressa valitsemaasi Matkahuollon tai sen alihankkijan toimipisteeseen. Valmista passia noutaessasi sinun on todistettava henkilöllisyytesi ja esitettävä lähetystunnus. Voit näyttää lähetystunnuksen esimerkiksi puhelimesi näytöltä, noutoilmoituksen tulosteesta tai käsin itse kirjoittamaltasi lapulta. Lisätietoja tavallisen passin, alaikäisen passin, pika- ja express-passin, väliaikaisen passin ja merimiespassin hakemisesta poliisin verkkosivuilta. Poliisin verkkosivuilla löytyy tarkempia tietoja myös ns. kaksoispassista sekä Suomen sotiin osallistuneiden passista.


Report of criminal wrongdoing

A person who is a victim of an offence should file a report of criminal wrongdoing with the police as soon as possible.

In order to start the investigation the police needs, as soon as possible, a specific description of what, where, and when has happened and who are involved. The persons involved are the complainant and the suspect/suspects. The police shall enter the information regarding the report of criminal wrongdoing in the investigation and administrative assistance system of the police information system.

The report of criminal wrongdoing can be filed at the police station or electronically on the website of the police. The report should include, as accurately as possible, a description of what has happened and where and when as well as the persons involved (the complainant, possible suspect and witnesses). It is important to describe in detail the looks of the victim and the suspect. Also the contact information (telephone and e-mail) of the person filing the report must be filled in Information necessary for filing a report of criminal wrongdoing: - description of what has happened and how - exact time and place of the events - name of the suspect, if known - identifying characteristics of the suspect (age, hight, body, specific facial characteristics, colour of the eyes, teeth, speech, hands, moving, clothes) - in which direction the suspect fled and how - if the wrongdoer used a vehicle, the registration number and other characteristics of the vehicle (mark, colour, model) - dangerousness of the wrongdoer (weapons, state of mind, threats, use of intoxicants etc.) - the identifying characteristics of any stolen or lost property (colour, mark, model, serial number or other) A report of wrongdoing can be filed with the police anywhere, irrespective of the place of event.


Approval as a guard

A person who is performing security guard duties is required to have a valid guard licence.

A guard is a person who performs guard duties in the service of the holder of a security sector business licence. However, a person applying for a guard licence does not need to be working for a holder of a security sector business licence. Should the requirements be met, the licence must be granted to all applicants. Guard duties include, for example, guarding property, protecting a person, detecting and preventing crimes against the property or the client, bodyguard duties, transport of valuables, and dispatch duties performed from a unit maintained by a private security company. The police department grants the guard licences.

You can submit an application for the guard licence at the police e-service. However, the applicant must visit the police department in person if this is necessary for a specific reason. The application can also be made in person at a police station or at a police service point. The following must be attached to the application: - A report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of basic guard training (a minimum of 120 lessons - temporary guard training comprising a minimum of 40 lessons forms a component of guard training) - A report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of user training on forcible means equipment, and the obedience test for any dog that will accompany the guard during assignments (if performed at the time of first approval; otherwise, include a duplicate in the application) - A photograph of the applicant that meets the requirements of the provisions of the Passports Act For more information on becoming a guard, changing details for a guard application, obtaining a duplicate guard licence, and details on training requirements and approvals, see the police website.


Approval of security stewards

A person who performs security stewarding duties is required to have a valid security steward identity card.

A security steward is a person who carries out security stewarding duties, either in the service of a holder of a security sector business licence or otherwise. These tasks include upholding order and security as well as prevention of crime and accidents within the duty area. The duty area means the area appointed for the security steward. Security stewards are approved by a police department.

You can submit an application through the police e-service. However, the applicant must visit a police department in person if this is necessary for a specific reason. The application can also be made in person at a police station or at a police service point. The following must be attached to the application: - report (copy of the certificate) of the satisfactory completion of basic security steward training (a minimum of 40 lessons) - when applying for a renewal of a security steward licence, a report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of a security steward's refresher training course - report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of a security steward's additional use-of-force training course, in accordance with Section 27 of the Private Security Services Act - photograph of the applicant that meets the requirements of Section 6(5) of the Passport Act - report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of a basic guard training course, if the applicant does not have a valid guard licence and is seeking to work in security stewarding assignments to assist the police or the Finnish Border Guard - report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of instruments of restraint user training (if completed prior to applying for the first approval; otherwise, include a duplicate in the application) - report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of the obedience test of a dog accompanying the security steward during assignments (if completed prior to applying for the first approval; otherwise, include a duplicate in the application) More information about the approval of security stewards or amendment of license, obtaining a duplicate of a security steward identity card, comparability and recognition of training as well as approval of temporary security stewards can be found on the police website.


Security officer certification

A valid security officer licence is required when a person carries out security tasks for the purpose of earning income.

A security officer is a person who carries out security tasks that require certification in the service of a holder of a security sector business licence or a security protection supplier. Such tasks include the planning, installation, repair or alteration of structural protection or electronic surveillance systems, and the planning of other security arrangements. Security services refers to managing security on the basis of client contracts for the purpose of earning income. Police departments grant security officer certifications.

You can submit an application through the police e-service. However, the applicant must visit a police department in person if this is necessary for a specific reason. You can also make an application in person at a police station or at a police service point. The following must be attached to the application: - report on performing security tasks - report on whether the applicant works as an employee or as an independent entrepreneur - report on the applicant’s employer, if the applicant works as an employee - the employer’s name and business ID - photograph of the applicant that meets the requirements stipulated in the provisions under section 6, subsection 5 of the Passports Act. Visit the police website for more information on security officer certification, amending a certification, or how to order a duplicate copy of a security officer licence.


Yleisötilaisuusasiat

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.

Yleisötilaisuuksista säädetään kokoontumislaissa (530/1999). Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, jotka eivät ole yleisiä kokouksia eli ns. mielenosoituksia. Yleistäen voidaan sanoa, että kyseessä on yleisötilaisuus silloin, kun tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä nimenomaista kutsua tai kuulumista johonkin tiettyyn yhteisöön. Yleisötilaisuuden saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltainen saa järjestää yleisötilaisuuden yhdessä täysivaltaisen henkilön kanssa.

Yleisötilaisuusilmoituksen voi tehdä poliisin sähköisessä asiointipalvelussa tai poliisin verkkosivuilta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella, joka toimitetaan poliisilaitokselle. Ilmoituksen voi tehdä myös poliisiasemalla. Lisätietoja yleisötilaisuusilmoituksen tekemisestä on poliisin verkkosivuilla.


Public meeting

The police must receive notification about any public meeting that is due to take place outdoors and in a public place at least 24 hours in advance.

The Assembly Act defines a public meeting as a demonstration or other event organised for the exercise of freedom of assembly and at which people other than those specifically invited may join in or follow. However, a demonstration organised for the sole purpose of allowing individuals to voice their personal opinions is not considered a public meeting.

The police must receive either verbal or written notification of a public meeting that is due to take place outdoors and in a public place at least 24 hours in advance. Notification of a public meeting can be made either through the police e-service or at the local police department. A printable notification form is available on the police website. The notification of a public meeting must be accompanied by a completed notice of organising a demonstration in a public place. At least 24 hours before the meeting begins. For the duration of the public meeting mentioned in the notification.


Reinstating the right to drive

After the driving ban, the right to drive is reinstated when the police return the driving license or issue a temporary driving license to the driver.

When a driving ban is imposed, the holder must immediately hand over his/her driving licence to the police. Upon the expiry of the driving ban or the temporary driving ban, a driver’s right to drive is reinstated when the police have returned his/her driving license or when he/she has been issued with a temporary driving license.

In some of the police stations, the appointment to reinstate driving rights can be booked through the online services.


Ajokortin erityisehdot ja luokan alentaminen

Ajokorttiluokkaa voidaan alentaa ja ajokortin erityisehtoja voidaan muuttaa, mikäli siihen ilmenee syytä.

Poliisi voi alentaa ajokorttiluokkaa ja muuttaa ajokorttiin liitettyjä erityisehtoja ja rajoituksia, mikäli siihen ilmenee syytä.

Poliisi tekee ajokorttiluokan alentamista tai erityisehdon muuttamista koskevan päätöksen ja antaa tarvittaessa väliaikaisen kortin. Uutta korttia haetaan Ajovarma Oy:n palvelupisteestä. Maksu suoritetaan Ajovarman kanssa asioitaessa. Ajokorttilaki, http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386


Alkolukkoajokortti

Alkolukkoajokortti voidaan myöntää terveysperusteisena tai sille, joka on epäiltynä tai syyllistynyt rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen.

Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnistämisen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää sallitun rajan. Alkolukkoajokortti (alkolukolla valvottu ajo-oikeus) voidaan myöntää henkilölle, joka on epäiltynä rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta alkoholin takia tai syyllistynyt näihin rikoksiin. Ajokorttiin voidaan myös ennaltaehkäisevänä toimena liittää ehto alkolukon käytöstä (alkolukon terveysperusteinen käyttö), jos henkilölle ei voida alkoholin jatkuvan väärinkäytön takia myöntää tavallista ajokorttia. Alkolukkoajokortti oikeuttaa kuljettamaan vain toimivalla alkolukolla varustettuja ajoneuvoja.

Pyyntö valvotun ajo-oikeuden saamiseksi esitetään poliisille . Alkolukolla valvottua ajo-oikeutta voi pyytää jo esitutkinnan aikana, vaikka rikosasiaa ei olisi vielä ratkaistu. Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että ajokielto määrätään ehdollisena, poliisi voi määrätä valvotun ajo-oikeuden jo ennen ajokieltopäätöksen tekemistä. Valvottavan on käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksesta terveyteen sekä hoitomahdollisuuksista. Valvottavan on pyydettävä käynnistä todistus, josta ilmenee käynnin tarkoitus. Todistus toimitetaan poliisille. Poliisi lisää erityisehdon ja antaa väliaikaisen ajokortin, minkä jälkeen valvottavan tulee hakea Ajovarman palvelupisteestä uutta ajokorttia, johon on merkitty poliisin lisäämä erityisehto. Valvotun ajo-oikeuden koeajan päätyttyä henkilö voi noutaa poliisilta vanhan ajokorttinsa takaisin, jolloin päättyy myös alkolukon käyttövelvollisuus. Ajoneuvo on muutoskatsastettava myös alkolukon poistamisen jälkeen.


Ajokortinhaltijan terveydentilan valvonta

Suomessa vakinaisesti asuvan ajokortinhaltijan on esitettävä poliisille lääkärinlausunto ajokyvyn säilymisestä erikseen säädetyin määräajoin.

Suomessa vakituisesti asuvan ajokortin haltijan tulee esittää poliisille lääkärinlausunto ajokyvyn säilymisestä ajokorttilaissa erikseen säädetyin määräajoin. Esittämisvelvollisuus koskee 2 ryhmän (C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE) ajokortin haltijoita.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää lääkärinlausunnon esittämisvelvollisuudesta muistutuksen noin kolme kuukautta ennen ajokortin haltijan syntymäpäivää. Lausunto tulee toimittaa asuinpaikan poliisilaitokselle. Yleensä lääkäri lähettää lausunnon suoraan poliisille. Vaihtoehtoisesti ajo-oikeuden haltija voi itse toimittaa lausunnon asuinpaikkansa poliisilaitokselle. Lääkärinlausunto tulee esittää poliisille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ajokortinhaltija täyttää 50, 55, 60 ja 65 vuotta.


Aseiden luovutus/noutaminen

Aseluvan haltija tai kuolinpesä voi olla velvollinen luovuttamaan aseita poliisille. Aseet on tietyissä tapauksissa mahdollista myös noutaa takaisin.

Aseiden hallussapitäminen edellyttää aina lupaa. Jos lupaa ei ole, se on mennyt vanhaksi tai poliisi harkitsee luvan peruuttamista, on aseet luovutettava poliisille. Myös kuolinpesästä voidaan joutua luovuttamaan aseita poliisin haltuun.

Aseiden luovuttamisesta poliisille ja noutamisesta takaisin on aina sovittava etukäteen poliisilaitoksen kanssa. Poliisilaitokselta annetaan silloin yksityiskohtaiset toimintaohjeet. Asioidessa on aina oltava mukana passi tai henkilökortti ja aseita noudettaessa lupa tai päätös, jonka perusteella poliisi voi luovuttaa aseet.


Weapon licences and permits

The police grants licences and permits for the acquisition and possession of weapons and weapon parts.

The police grants licences and permits for the acquisition and possession of weapons and weapon parts. A permit to acquire and possess a weapon and a gas sprayer can be granted also to an entity or foundation that is registered in Finland or performs a public task.

Permit applications referred to in the Firearms Act are, with a few exceptions, filed with a verbal application that the receiving clerk will enter in the police firearms information system. The applicant must however always present the grounds for the application in writing. When you apply for a weapon permit you must have with you: - passport or identity card (a driving licence is not an identification document) - grounds for the application in writing and other documents needed to justify the application - military passport, civilian service certificate, conscription certificate or a certificate showing that you are exempt from military service - other certificates in accordance with the intended use of the weapon More information about the applications referred to in the Firearms Act such as parallel licences, entity licences, weapon handling licences, duplicated applications, private import or transfer licences or European Firearms Pass can be found on the website of the police.


European Firearms Pass (EFP)

The European Firearms Pass (EFP) facilitates the movement of target shooters and hunters from one EU country to another with their firearms.

The European Firearms Pass (EFP) facilitates the movement of target shooters and hunters from one EU country to another with their firearms. Police departments grant EFPs.

You can apply for an EFP verbally. When applying for an EFP, bring along: - proof of right of possession and holding (firearm permit, possession permit or parallel permit) - two photographs - a passport or identity card


Firearms belonging to estates of deceased persons

After a permit holder’s death, the administrator of their estate must immediately seize all firearms and obtain permits for them within six months.

The Firearms Act stipulates that, after the death of a permit holder, the administrator of the permit holder’s estate must, without delay, take possession of all firearms, firearm components, cartridges and especially dangerous projectiles belonging to the estate. Permits for possession of firearms must be obtained within six months. Alternatively, firearms can be rendered permanently unusable or surrendered to the government, free of charge.

After the death of a firearm permit holder, the administrator of their estate should contact the police licence administration as soon as possible to settle the matter of firearm licences and permits.