Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Helsinki Main Police Station, presentation of firearms

To minimise the risk of infection, please only visit a police station if absolutely necessary.

Due to the coronavirus situation, we have to limit the number of customers in the waiting areas. Helsinki Main Police Station is situated in two police buildings in Pasila. The unit duty desk in police building 1 receives reports of an offence and deals with lost property matters. Police building 2 serves in passport, identity card and firearm matters. See below for our services and opening hours.
Police station on map
Näet karttakuvan poliisin verkkosivuilla. Jos klikkaat karttakuvaa, siirryt toisen palveluntarjoajan palveluun ja sen käyttöehtojen piiriin.

Contact info

Department of this station Helsinki Police Department

Pasilanraitio 11, 00240 HELSINKI

Asetarkastajat 0295 473 165
Asetarkastajat 0295 473 114
Svitchboard 0295 470 011

Presentation of firearms [email protected]

Opening hours

Monday 08.00–16.15
Tuesday 08.00–16.15
Wednesday 08.00–16.15
Thursday 08.00–16.15
Friday 08.00–16.15

Switchboard 0295 470 011

In emergency call 112.

 

Turvatarkastajaksi hyväksyminen

Poliisin hyväksymät ja tehtävään koulutetut henkilöt voivat suorittaa turvatarkastuksia.

Poliisin hyväksymiä ja turvatarkastuskoulutuksen suorittaneita turvatarkastajia voi olla poliisilaitoksissa ja muissa poliisin toimitiloissa, Rajavartiolaitoksen toimitiloissa tai alueella, tuomioistuimissa, satamissa tai Maahanmuuttoviraston tiloissa. Edellä mainituissa toimitiloissa ja alueilla voidaan järjestää turvatarkastuksia turvallisuudesta huolehtimiseksi, järjestyksen turvaamiseksi ja omaisuuden suojelemiseksi. Turvatarkastajaksi hyväksyminen on voimassa toistaiseksi, mutta kuitenkin enintään niin pitkäksi ajaksi kuin hyväksytty toimii ilmoitetussa turvatarkastustehtävässä. Edellä tarkoitetut turvatarkastajat eivät ole oikeutettuja suorittamaan tarkastuksia kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

Turvatarkastajaksi hyväksymistä voi hakea turvatarkastuksen suorittamispaikan sijaintipaikkakunnan poliisilta henkilö itse, työnantaja tai turvatarkastuspaikan haltija tai omistaja. Hakemukseen tulee liittää turvatarkastuspaikasta riippuen hyväksyttäväksi esitettävien henkilöiden koulutustietoja ja muita turvatarkastustehtävään liittyviä selvityksiä. Poliisilaitos harkitsee tapauskohtaisesti selvitystarpeet. Lisätietoja turvatarkastajaksi hyväksymisestä ja turvatarkastajaksi hyväksymisen muuttamisesta saat poliisin verkkosivuilta.


Appointing a security steward

Appointing a security steward to provide assistance to the police or the Finnish Border Guard is subject to a licence.

If maintaining order and safety is not otherwise purposeful and maintaining order and safety so requires for a justified reason, the police department of the area, site or starting location of a vehicle can also grant a licence to appoint a security steward to assist the police or the Border Guard: - to a healthcare or social welfare facility with the exception of reform schools and child welfare facilities on the application of the holder of the healthcare or social welfare facility - to a service point of KELA the Social Insurance Institution of Finland on the application of KELA - to an Employment and Economic Development Office on the application of the Employment and Economic Development Office - to a shopping centre on the application of the holder of the shopping centre - to a public transport station on the application of the holder of the public transport station - to a harbour on the application of the holder of the harbour - to an airport on the application of the holder of the airport - to a public transport vehicle on the application of the holder of the vehicle - to a reception and registration centre referred to in the Act on the Reception of Persons Applying for International Protection and on the Identification of and the Aid to Victims of Trafficking in Human Beings (746/2011) on the application of the holder of the centre or the Finnish Immigration Service.

A printable form is available on the police website. You can also submit the application at a police station or a police service point. You can find more information on appointing and changing the appointment of security stewards on the police website.


Approval as a guard

A person who is performing security guard duties is required to have a valid guard licence.

A guard is a person who performs guard duties in the service of the holder of a security sector business licence. However, a person applying for a guard licence does not need to be working for a holder of a security sector business licence. Should the requirements be met, the licence must be granted to all applicants. Guard duties include, for example, guarding property, protecting a person, detecting and preventing crimes against the property or the client, bodyguard duties, transport of valuables, and dispatch duties performed from a unit maintained by a private security company. The police department grants the guard licences.

You can submit an application for the guard licence at the police e-service. However, the applicant must visit the police department in person if this is necessary for a specific reason. The application can also be made in person at a police station or at a police service point. The following must be attached to the application: - A report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of basic guard training (a minimum of 120 lessons - temporary guard training comprising a minimum of 40 lessons forms a component of guard training) - A report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of user training on forcible means equipment, and the obedience test for any dog that will accompany the guard during assignments (if performed at the time of first approval; otherwise, include a duplicate in the application) - A photograph of the applicant that meets the requirements of the provisions of the Passports Act For more information on becoming a guard, changing details for a guard application, obtaining a duplicate guard licence, and details on training requirements and approvals, see the police website.


Approval as a temporary guard

A temporary guard licence is required for a person who is performing guard duties for up to four months.

A temporary guard is a person who carries out guard duties for a maximum period of four months. Guard duties include, for example, guarding property, protecting a person, detecting and preventing crimes against the property or the client, bodyguard duties, transport of valuables, and dispatch duties performed from a unit maintained by a private security company. The police department grants temporary guard licences. The licence period for a temporary guard is of a one-time nature and is no longer tied to the calendar year. If, after four months, the guard intends to continue working as a guard, he or she must complete the training required for a full guard licence.

You can submit an application for the temporary guard licence through the police e-service. However, the applicant must visit a police department in person if this is necessary for a specific reason. The application can also be made in person at a police station or at a police service point. The following must be attached to the application: - A report (copy of the certificate) on the satisfactory completion of temporary guard training (a minimum of 40 lessons) Temporary guard training confirmed by the Ministry of the Interior – Basics of guard work (a minimum of 40 lessons) – shall be deemed equivalent to the training courses specified above - A photograph of the applicant meeting the requirements of the provisions of the Passports Act The police department may ask the applicant to present additional documentation related to the approval. More information on how to apply for a temporary guard licence is available on the police website.


Security officer certification

A valid security officer licence is required when a person carries out security tasks for the purpose of earning income.

A security officer is a person who carries out security tasks that require certification in the service of a holder of a security sector business licence or a security protection supplier. Such tasks include the planning, installation, repair or alteration of structural protection or electronic surveillance systems, and the planning of other security arrangements. Security services refers to managing security on the basis of client contracts for the purpose of earning income. Police departments grant security officer certifications.

You can submit an application through the police e-service. However, the applicant must visit a police department in person if this is necessary for a specific reason. You can also make an application in person at a police station or at a police service point. The following must be attached to the application: - report on performing security tasks - report on whether the applicant works as an employee or as an independent entrepreneur - report on the applicant’s employer, if the applicant works as an employee - the employer’s name and business ID - photograph of the applicant that meets the requirements stipulated in the provisions under section 6, subsection 5 of the Passports Act. Visit the police website for more information on security officer certification, amending a certification, or how to order a duplicate copy of a security officer licence.


Aseen esittäminen

Ase esitetään poliisille pääsääntöisesti omistajanvaihdoksen tai luvan muuttamisen yhteydessä. Poliisi voi myös pyytää aseen esittämistä muusta syystä

Ase esitetään viemällä se poliisiasemalle joko poliisilaitoksen ilmoittamina päivinä tai ajanvarauksen perusteella. Esittämisen tarkoituksena on varmistua siitä, että kun ase rekisteröidään uudelle omistajalle tai olemassa olevaan lupaan tehdään muutoksia, rekisteriin päätyy varmasti oikeat tiedot. Esimerkiksi aseen numeroissa on usein virheitä. Poliisi voi myös pyytää aseen esittämistä, jos epäillään, että rekisterissä on virheellistä tietoa.

Poliisilaitos voi edellyttää esittämisajan varaamista ajanvarausjärjestelmässä. On myös mahdollista, että poliisilaitoksilla on ennalta määritellyt aseen esittämisajat, jolloin aseen voi viedä tarkastettavaksi poliisiasemalle ilman ennakkovarausta. Poliisilaitokset ilmoittavat omasta menettelystään verkkosivuillaan. Jos ase halutaan esittää muina kuin ennalta ilmoitettuina aikoina, siitä pitää aina sopia poliisilaitoksen kanssa erikseen. Aseen esittämisen yhteydessä mukana on oltava aseen hankkimiseen tai valmistamiseen oikeuttava lupa (aselupa, johon on liitetty joko hankkimis- tai valmistamisoikeus). Asetarkastaja tarkistaa, että hankittu tai valmistettu ase vastaa lupaa ja kirjaa aseen yksilöintitiedot poliisin järjestelmään. Vasta kun ase on esitetty, sen hallussapitoon oikeuttava lupatodistus voidaan antaa.


Weapon licences and permits

The police grants licences and permits for the acquisition and possession of weapons and weapon parts.

The police grants licences and permits for the acquisition and possession of weapons and weapon parts. A permit to acquire and possess a weapon and a gas sprayer can be granted also to an entity or foundation that is registered in Finland or performs a public task.

Permit applications referred to in the Firearms Act are, with a few exceptions, filed with a verbal application that the receiving clerk will enter in the police firearms information system. The applicant must however always present the grounds for the application in writing. When you apply for a weapon permit you must have with you: - passport or identity card (a driving licence is not an identification document) - grounds for the application in writing and other documents needed to justify the application - military passport, civilian service certificate, conscription certificate or a certificate showing that you are exempt from military service - other certificates in accordance with the intended use of the weapon More information about the applications referred to in the Firearms Act such as parallel licences, entity licences, weapon handling licences, duplicated applications, private import or transfer licences or European Firearms Pass can be found on the website of the police.


Weapon licences and permits

The police grants licences and permits for the acquisition and possession of weapons and weapon parts.

The police grants licences and permits for the acquisition and possession of weapons and weapon parts. A permit to acquire and possess a weapon and a gas sprayer can be granted also to an entity or foundation that is registered in Finland or performs a public task.

Permit applications referred to in the Firearms Act are, with a few exceptions, filed with a verbal application that the receiving clerk will enter in the police firearms information system. The applicant must however always present the grounds for the application in writing. When you apply for a weapon permit you must have with you: - passport or identity card (a driving licence is not an identification document) - grounds for the application in writing and other documents needed to justify the application - military passport, civilian service certificate, conscription certificate or a certificate showing that you are exempt from military service - other certificates in accordance with the intended use of the weapon More information about the applications referred to in the Firearms Act such as parallel licences, entity licences, weapon handling licences, duplicated applications, private import or transfer licences or European Firearms Pass can be found on the website of the police.


European Firearms Pass (EFP)

The European Firearms Pass (EFP) facilitates the movement of target shooters and hunters from one EU country to another with their firearms.

The European Firearms Pass (EFP) facilitates the movement of target shooters and hunters from one EU country to another with their firearms. Police departments grant EFPs.

You can apply for an EFP verbally. When applying for an EFP, bring along: - proof of right of possession and holding (firearm permit, possession permit or parallel permit) - two photographs - a passport or identity card