Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Vantaa Main Police Station, presentation of firearms

From December inspection of firearms are carried out only by appointment, in Vantaa on Mondays.

The main police station of Eastern Uusimaa Police Department is in Vantaa and it is located near Helsinki-Vantaa airport at the end of terminal T1. The main police station offers services, such as reception of crime reports and weapon inspectations. From December inspection of firearms are carried out only by appointment, in Vantaa on Mondays and in Porvoo on Tuesdays. On inspection day firearms cannot be handed over. Licence services (passports or identity cards) are located in Tikkurila, address Ratatie 11 C.
Police station on map
Näet karttakuvan poliisin verkkosivuilla. Jos klikkaat karttakuvaa, siirryt toisen palveluntarjoajan palveluun ja sen käyttöehtojen piiriin.

Contact info

Department of this station Eastern Uusimaa Police Department

Rahtitie 1 A, 01300 VANTAA

Licence services (mon-fri 9.00 - 11.00) 0295 434 900
Nationwide helpline and appointment booking 0295 419 800
Telephone exchange 0295 430 291

Fire arms matters [email protected]
Licence Services [email protected]

Opening hours

Monday 08.30–16.00

Switchboard 0295 430 291

In emergency call 112.

 

Aseen esittäminen

Ase esitetään poliisille pääsääntöisesti omistajanvaihdoksen tai luvan muuttamisen yhteydessä. Poliisi voi myös pyytää aseen esittämistä muusta syystä

Ase esitetään viemällä se poliisiasemalle joko poliisilaitoksen ilmoittamina päivinä tai ajanvarauksen perusteella. Esittämisen tarkoituksena on varmistua siitä, että kun ase rekisteröidään uudelle omistajalle tai olemassa olevaan lupaan tehdään muutoksia, rekisteriin päätyy varmasti oikeat tiedot. Esimerkiksi aseen numeroissa on usein virheitä. Poliisi voi myös pyytää aseen esittämistä, jos epäillään, että rekisterissä on virheellistä tietoa.

Poliisilaitos voi edellyttää esittämisajan varaamista ajanvarausjärjestelmässä. On myös mahdollista, että poliisilaitoksilla on ennalta määritellyt aseen esittämisajat, jolloin aseen voi viedä tarkastettavaksi poliisiasemalle ilman ennakkovarausta. Poliisilaitokset ilmoittavat omasta menettelystään verkkosivuillaan. Jos ase halutaan esittää muina kuin ennalta ilmoitettuina aikoina, siitä pitää aina sopia poliisilaitoksen kanssa erikseen. Aseen esittämisen yhteydessä mukana on oltava aseen hankkimiseen tai valmistamiseen oikeuttava lupa (aselupa, johon on liitetty joko hankkimis- tai valmistamisoikeus). Asetarkastaja tarkistaa, että hankittu tai valmistettu ase vastaa lupaa ja kirjaa aseen yksilöintitiedot poliisin järjestelmään. Vasta kun ase on esitetty, sen hallussapitoon oikeuttava lupatodistus voidaan antaa.


Aseiden luovutus/noutaminen

Aseluvan haltija tai kuolinpesä voi olla velvollinen luovuttamaan aseita poliisille. Aseet on tietyissä tapauksissa mahdollista myös noutaa takaisin.

Aseiden hallussapitäminen edellyttää aina lupaa. Jos lupaa ei ole, se on mennyt vanhaksi tai poliisi harkitsee luvan peruuttamista, on aseet luovutettava poliisille. Myös kuolinpesästä voidaan joutua luovuttamaan aseita poliisin haltuun.

Aseiden luovuttamisesta poliisille ja noutamisesta takaisin on aina sovittava etukäteen poliisilaitoksen kanssa. Poliisilaitokselta annetaan silloin yksityiskohtaiset toimintaohjeet. Asioidessa on aina oltava mukana passi tai henkilökortti ja aseita noudettaessa lupa tai päätös, jonka perusteella poliisi voi luovuttaa aseet.


Firearms belonging to estates of deceased persons

After a permit holder’s death, the administrator of their estate must immediately seize all firearms and obtain permits for them within six months.

The Firearms Act stipulates that, after the death of a permit holder, the administrator of the permit holder’s estate must, without delay, take possession of all firearms, firearm components, cartridges and especially dangerous projectiles belonging to the estate. Permits for possession of firearms must be obtained within six months. Alternatively, firearms can be rendered permanently unusable or surrendered to the government, free of charge.

After the death of a firearm permit holder, the administrator of their estate should contact the police licence administration as soon as possible to settle the matter of firearm licences and permits.