Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Selvitys haalarikameroiden käyttöönotosta poliisissa

Tekijät
Haalarikameroiden käyttöönottoa selvittävä työryhmä
Hätönen, Sami
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2017
Numero
2
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN (pdf)
978-952-491-946-3
Sivut
32
Tilattavissa
Poliisihallitus
Tiedosto
Lataa

Poliisihallitus asetti 31.10.2016 työryhmän selvittämään haalarikameroiden käyttöönoton edellytyksiä ja arvioimaan samalla käytön vaikuttavuutta. Työryhmän toimeksianto kattoi kameroiden käyttöön, kuvaamiseen ja tallenteiden käsittelyyn liittyvät normit mahdollisine muutostarpeineen, poliisimiehen ja kuvaamisen kohteiden oikeusturvakysymykset, toiminnan edellyttämä ohjeistuksen, tarvittavat järjestelmähankinnat ja niiden arvioidut kustannukset, sekä mahdollisen käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet ja aikataulun.

Haalarikameralla tarkoitetaan poliisimiehen virkapukuun tai varusteisiin kiinnitettävää, kuvaa ja ääntä tallentavaa mikrokameraa. Tällaisia järjestelmiä on jo poliisin käytössä useissa eri maissa. Teknologian nopean kehittymisen takia työryhmä päätyi tekemään haalarikameran tarkemman teknisen määrittelyn vasta mahdollisen hankintaprosessin aikana. Työryhmä käytti tausta-aineistonaan kotimaisia ja ulkomaisia lähteitä, sekä lisäksi Helsingin poliisilaitoksen koekäytön tuloksia.

Työryhmän keskeisenä johtopäätöksenä oli, että lähtökohdat haalarikameroiden käyttöönotolle ovat Suomessa hyvät ja haalarikameroiden käyttöä voitaisiin laajentaa jo nykylainsäädännön nojalla. Kokonaisuutena poliisin suorittamaa kuvaamista, tallenteiden käsittelyä ja säilyttämistä koskevaa lainsäädäntöä tulisi kuitenkin kehittää. Oikein käytettynä haalarikameroiden hyödyt ovat moninaiset ja kiistattomat. Käyttö edellyttää kuitenkin henkilöstöltä hyvää osaamista prosessin jokaisessa vaiheessa. Toiminnan laillisuuden ja yhdenmukaisten toimintamallien varmistamiseksi tulisi haalarikameroiden käyttö ohjeistaa mahdollisimman tarkasti. Samoin tulisi menetellä Helsingin poliisilaitoksella edelleen käynnissä olevan koekäytön osalta.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).