Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisihallinnon toimitilojen energiatehokkuussuunnitelma 2016 - 2026

Tekijät
Poliisihallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijat
Räty, Harri
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2016
Numero
2
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN (pdf)
978-952-491-942-5
Sivut
14
Tiedosto
Lataa

EU:n jäsenvaltioita sitova energiatehokkuusdirektiivi ( EED ) (2012/27/EY) tuli voimaan 4.12.2012. Direktiivin tavoitteena on tehostaa EU:n energiankäyttöä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin keskeisenä tavoitteena on energian loppukäytön tehostamisella vähentää primäärienergiakulutusta sekä alentaa kasvihuonepäästöjä ja näin ehkäistä ilmastonmuutosta. Direktiivi asettaa julkiselle sektorille esimerkkiaseman energiatehokkuuden parantamisessa ja energiakäytön vähentämisessä. Direktiivi edellyttää julkisen sektorin toimijoilta sekä tavoitteiden asettamista että suunnitelmallista ja pitkäjänteistä energiatehokkuuden juurruttamista koko organisaation arkeen. Tämä suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö asettavat. Energiankäytön tehostumisella saadaan vähennettyä myös toimitiloihin kohdistuvia energiakustannuksia. Poliisihallitus on laatinut tämän energiatehokkuussuunnitelman kartoittamaan omien toimitilojensa energiatehokuutta sekä toimimaan apuvälineenä energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävissä toiminnoissa. Suunnitelmassa käydään läpi Poliisihallituksen toimitilojen energiankulutuksen ja energiatehokkuuden nykytila sekä organisaation energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuudet. Toimitilojen energiatehokkuuden parantamisessa Poliisihallitus toimii yhteistyössä Senaatti-Kiinteistöjen kanssa.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).