Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisin viestintä: Nykytila, strategia ja kehittämisalueet 2015–2018

Tekijät
Poliisin viestintäpäällikköverkosto
Luotonen, Marko
Tiainen-Broms, Aija
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2015
Numero
2
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-935-7
ISBN (pdf)
978-952-491-936-4
Sivut
46
Tiedosto
Lataa

Sisäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016–2019 sekä tulossuunnitelmassa 2015 poliisille on asetettu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita. Poliisin on panostettava näkyvyyteen, tavoitettavuuteen ja palveluiden saatavuuteen. Poliisi uudistaa ja kehittää palveluitaan korostaen joustavia ja moderneja palvelumuotoja. Tässä työssä huomio kiinnitetään erityisesti asiakaslähtöisesti käyttäjien näkemyksiin ja toiveisiin. Tavoitteena on muun muassa helppokäyttöisyys. Keskeisinä toimintalinjoina on parantaa viestinnän vaikuttavuutta sekä ylläpitää ja lisätä poliisin näkyvyyttä muun muassa viestinnän keinoin, tarjota mahdollisuus vuorovaikutukseen ja pyrkiä siten ehkäisemään rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia. Viestintään liittyviä tavoitteita käsitellään myös valmisteilla olevassa sisäisen turvallisuuden strategiassa ja poliisin toimintastrategiassa sekä aiemmin valmistuneessa poliisin ennalta ehkäisevän toiminnan strategiassa. Nykytilan kartoituksessa on kuvattu poliisin viestinnän organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia, vuosille 2010–2013 määritettyjen kehittämisalueiden toteutumista sekä niiden vaikutuksia oman henkilöstön, kansalaisten, median ja sidosryhmien kokemaan asiakastyytyväisyyteen. Yhteenvetona voi todeta, että viestinnän sisäiset toimintaedellytykset hallintorakenneuudistuksen yhteydessä ovat parantuneet. Sen asema osana johtamista on vahvistunut ja jokaiseen poliisiyksikköön on saatu päätoimiset viestintäpäälliköt ja muita päätoimisia viestinnän tekijöitä. Viestinnän resurssit, tehtävät ja tehtävänkuvat on yhdenmukaistettu. Samalla on luotu uusia suorituskykyjä. Organisaatiouudistuksen ohella on uudistettu toimintatapoja, perustettu uusia verkostoja ja luotu viestinnän vuosikalenteri oman ennakoivan toiminnan tueksi. Poliisin viestinnässä on määritetty vuosille 2015–2018 viisi kehittämisaluetta ja 12 niitä tukevaa toimenpidettä. Tavoitteiden seurantaan on määritetty ensimmäistä kertaa koko hallinnonalan yhteiset mittarit, joilla toimintaa voidaan johtaa ja ohjata osana toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).