Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisin tavoitettavuus ei-kiireellisissa asioissa

Tekijät
Poliisin tavoitettavuustyöryhmä
Aaltonen, Anne
Mäkelä, Sirpa
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2014
Numero
1
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-539-7
ISBN (pdf)
978-952-491-540-3
Sivut
36
Tiedosto
Lataa

Poliisin tavoitettavuuden kehittämistyön kokonaiskoordinaation varmistamiseksi Poliisihallitukseen perustettiin tavoitettavuustyöryhmä 22.1.2013 tehdyllä päätöksellä (2020/2012/4101). Työryhmän ensisijaisena tehtävänä oli poliisin asiakasaloitteisen tavoitettavuuden tavoitetilan muodostaminen ja puhelinpalveluiden organisointi. Työryhmän kiireellisimpänä tehtävänä oli laatia esitys siitä, miten poliisin puhelinneuvonta järjestetään. Työryhmän tehtäviin kuului myös poliisin osallistumisen yhteensovittaminen asiakaspalvelua, etäpalvelua, sosiaalista mediaa ja puhelinpalveluita koskevissa yhteistyötahojen työryhmissä. Työryhmä huolehtii myös näihin kokonaisuuksiin liittyvien toimenpiteiden ja kehittämiskohteiden priorisoinnista ja toteutustavoista. Työryhmän toimialaan kuului myös poliisiorganisaation sisäisen tavoitettavuuden parantaminen. Tehtyjen selvitysten ja meneillään olevien sidosryhmähankkeiden perusteella työryhmä päätyi esittämään seuraavia kehittämiskohteita yhteistyössä käynnissä olevien LUPA2016- ja Sähkö- sekä käynnistymässä olevan YLVÄS-hankkeen kanssa: 1. Puhelinpalveluiden kehittäminen ja keskitetyn valtakunnallisen palvelunumeron toteuttaminen 2. Verkkopalveluiden ja monelta-monelle -viestinnän kehittäminen 3. Virtualisoitujen tiedonhakumenetelmien kehittäminen 4. Sähköisen asioinnin kehittäminen koko poliisihallinnon kattavaksi Työryhmä esittää kehittämiskohteiden toteuttamista kolmessa aikaikkunassa: välittömät toimenpiteen (vuoden 2014 alku), lyhyen aikajänteen toimenpiteet (vuosi 2014) sekä pitkän aikajänteen toimenpiteet (vuonna 2015-16). Lopuksi työryhmä esittää, että vastuu tavoitettavuuden kehittämisestä tässä raportissa esitetyssä muodossa siirretään poliisitoimintayksikön YLVÄS-hankkeelle. Hankkeen tehtäväksi jää huolehtia työssään POHAn toimintastrategian ja kokonaisarkkitehtuurisuunnittelun vaikutus hankkeen eri osa-alueiden teknisiin toteutuksiin. Teknisessä ja toiminnallisessa suunnittelussa on huomioitava toteutuksen soveltuvuus koko poliisihallinnon tarpeisiin.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).