Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisin hallintorakenteen kehittämishanke (PORA III) - toimeenpanon loppuraportti

Tekijät
Poliisin PORA III -valtakunnallinen projektiryhmä
Paatero, Mikko
Issakainen, Jorma
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2014
Numero
4
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-941-9
ISBN (pdf)
978-952-491-932-6
Sivut
64
Tiedosto
Lataa

Vuoden 2012 alussa arvioitiin, että poliisin nykyisen palvelutason ylläpitäminen nykyisillä toimintatavoilla, resursseilla ja rakenteilla johtaisi vuoteen 2016 mennessä noin 70 miljoonan euron alijäämään. Kevään 2012 kehysriihessä räätälöitiin kokonaisratkaisu, joka koostuu määrärahan tasokorotuksesta (30 m€), hallintorakenteen uudistamisesta (25–30 m€) ja toiminnan tehostamisesta (10–15 m€).

Sisäministeriö asetti 12.4.2012 PORA III -hankeryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esitys hallintorakenneuudistuksen päälinjauksiksi. Työryhmän esitys valmistui elokuussa 2012 ja esitys täydentäviksi päälinjauksiksi helmikuussa 2013. Sisäministeriö antoi uudistuksen toimeenpanoa koskevat linjaukset 2.10.2012 ja täydentävät linjaukset 15.2.2013. Samalla Poliisihallitukselle annettiin toimivalta toimeenpanna uudistus annettujen linjausten mukaisesti.

Uudistuksen toimeenpanoa varten Poliisihallitus asetti 8.10.2012 hankejohdon ja 16.10.2012 valtakunnallisen PORA III -projektiryhmän valmistelemaan ja toteuttamaan uudistukseen liittyvät käytännön toimenpiteet. Hallintorakenneuudistuksessa tehtiin mm. seuraavat toimenpiteet:

• Poliisilaitosten määrä vähennettiin 24:stä 11.een.
• Liikkuva poliisi hallinnollisena virastona lakkautettiin ja sen tehtävät ja henkilöstö siirrettiin pääosin
paikallispoliisiin.
• Poliisin tekniikkakeskus hallinnollisena virastona lakkautettiin ja sen tehtävät ja henkilöstö siirrettiin
pääosin poliisihallitukseen.
• Poliisin vastuualueet aluehallintovirastoissa purettiin ja niiden tehtävät siirrettiin pääosin
paikallispoliisiin ja henkilöstö osin Poliisihallitukseen ja osin paikallispoliisiin.
• Keskusrikospoliisin viisi toimipaikkaa lakkautettiin ja niiden tehtävät ja henkilöstö sijoitettiin osin
Keskusrikospoliisiin ja osin paikallispoliisiin.
• Poliisihallituksen organisaatiorakennetta kevennettiin siirtymällä kahdeksan yksikön mallista kolmen
yksikön malliin ja sijoittamalla arpajais- ja asehallinto, turvallisuusalan valvonta ja Poliisin tekniikkakeskuksesta
siirtyneet tehtävät Poliisihallitukseen organisoituna erilleen poliisin ylijohtotehtävistä.
• Liikenneturvallisuuskeskukset lakkautettiin ja niiden toiminnot sijoitetaan 1.6.2014 mennessä
Helsingin poliisilaitoksen yhteyteen.
• Sijoitettiin 670 johto-, hallinto-, esikunta- ja tukitehtävissä toiminutta henkilöä uusiin tehtäviin.
• Valmisteltiin suunnitelma tarpeettomista toimitiloista luopumiseksi ja toimitilatehokkuuden
parantamiseksi.
• Valmistauduttiin poliisikoulutuksen uudistukseen.

Säästötavoitteiden toteutumista ja poliisitoiminnan tason säilymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti Poliisihallituksessa ja PORA III -hankeryhmässä. Toimenpiteiden toteutumista ja poliisin menojen kehitty-mistä arvioidaan vuosittain kehyspäätösten yhteydessä. Sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä seuraa uudistuksen toteutumista ja sen vaikutuksia poliisitoimintaan.

Eduskunnalle annetaan hallintouudistuksen toteutumista käsittelevä raportti vuoden 2014 lopussa.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).