Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Selvitys ulkomaalaislupa-asioiden sekä turvapaikkaprosessin ensimmäisen vaiheen sekä turvapaikkapäätöksen tiedoksiannon siirtämisestä Maahanmuuttovirastolle

Tekijät
Ulkomaalaislupa-asioiden sekä turvapaikkaprosessin siirtoon liittyvä työryhmä
Gråsten, Minna
Räty, Johanna
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2014
Numero
5
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-933-3
ISBN (pdf)
978-952-491-934-0
Sivut
68
Tiedosto
Lataa

Sisäministeriön poliisiosasto sekä maahanmuutto-osasto ovat antaneet 19.6.2013 yhteisen toimeksiannon (SMDno/2013/1077) Poliisihallitukselle ja Maahanmuuttovirastolle selvittää ulkomaalaislupaasioiden sekä turvapaikkaprosessin ensimmäisen vaiheen sekä turvapaikkapäätöksen tiedoksiannon siirtämistä Maahanmuuttovirastolle. Selvitystyössä huomioitiin myös valtiovarainministeriön esitys EU-kansalaisen rekisteröintitehtävien siirtämistä maistraattien toimivaltaan. Työryhmä arvioi lainsäädännöllistä viitekehitystä sekä mahdollisen siirron käytännön toteuttamista. Erityisenä painopistealueena olivat kokonaisvaltainen prosessitehokkuus vaikutusarviointeineen. Lisäksi työryhmä on kiinnittänyt huomiota mahdollisen toimivallansiirron vaikutuksiin asiakkaiden näkökulmasta. Työryhmä pitää sekä ulkomaalaislupa-asioiden että turvapaikka-asioiden alkuvaiheen toimien siirtämistä Maahanmuuttoviraston tehtäväksi mahdollisena. Tiedoksiantojen osalta työryhmä sen sijaan katsoo, että vastuunjako tiedoksiantoihin liittyvien toimenpiteiden osalta pitäisi säilyttää ennallaan. Toimivallan siirrolla sekä lupa-asioissa että turvapaikka-asioissa on saavutettavissa hyötyjä, mutta siirto sisältää myös haasteita ja jatkoselvitystä vaativia seikkoja. Toimivallan siirrolla olisi molemmissa asiaryhmissä vaikutuksia ainakin lainsäädäntöön, henkilöstön asemaan, tietojärjestelmiin, toimitiloihin, palveluverkostoon ja resurssitarpeisiin sekä luovuttavassa että vastaanottavassa virastossa.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).