Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisin tulevaisuus – tulevaisuuden poliisi; Raportti poliisitoiminnan kehittämishankkeesta – POKEHAsta

Tekijät
Laitinen, Kari
Järvinen, Jani-Heikki
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2013
Numero
3
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-537-3
ISBN (pdf)
978-952-491-538-0
Sivut
88
Tiedosto
Lataa

Tässä raportissa luodaan tiivis kokonaiskuva Poliisitoiminnan kehittämishankkeen (POKEHA) elinkaaresta sekä runsaista ja varsin yhteismitattomista aineistoista sekä toiminnoista, joita hankkeen aikana toteutettiin. POKEHA päättyi virallisesti 31.12.2012. PORA III käynnistymisen myötä hankkeen johdon kanssa totesimme, että raportin julkaisu on syytä siirtää myöhemmäksi. Virallisesta päättymisestään huolimatta POKEHA on jatkanut olemassaoloaan eri muodoissa.

POKEHAn panos ja vaikutus on erityisesti näkynyt poliisin toimintastrategiatyössä sekä keväällä 2013 järjestettyjen kehittämispäivien osalta. POKEHAn keräämät kehittämisideat ja aineistot jäävät hyödynnettäväksi myöhempänä ajankohtana. Alustavasti kaikki kehittämisideat ovat käsitelty ja arvioitu Poliisihallituksen yksiköiden toimesta. POKEHA sai monia muotoja ja oli monessa mukana. Kehittämistarpeita ja -ideoita kerättiin monin tavoin. POKEHA muotoutui eräänlaiseksi “kehittämiskanavaksi” ja -prosessiksi, jossa eri tavoin jo esillä olleet kysymykset, mutta monin tavoin uudetkin asiat löysivät yhteisen katon. Sanalla sanoen POKEHA rönsyili moneen suuntaan kuten raportti ja POKEHAn sivustolta löytyvät lisäaineistot osoittavat.

Merkittävin seikka POKEHAssa oli henkilöstön monipuolinen ja vahva panos, mistä kiitos kuuluu teille kaikille. Kokonaisuutta tarkastellen huomio kiinnittyy erityisesti henkilöstön omaamaan potentiaaliin sekä haluun kehittää omaa tekemistä ja yleisesti poliisitoimintaa. Toinen ilmeinen seikka on tarve kehittämisen koordinaatiolle. Meillä tulisi olla hyvän tiedonkulun tuottama yhteinen näkemys ja käsitys tulevasta sekä siten yhtenäiset toimintatavat. Tämä tarkoittaa myös ymmärrystä siitä, mihin Suomi yhteiskuntana on matkalla, millaista poliisin tulevaisuutta - tulevaisuuden poliisia tarvitsemme.

Tulevassa poliisin toimintastrategiassa korostuu “Yksi ja yhtenäinen poliisi”. Poliisihallinto ja -toiminta eivät tulevaisuudessakaan ole erillisiä yhteiskunnan osia, päinvastoin. Poliisin tulee entistä enemmän ja paremmin seurata aikaansa kyetäkseen vastaamaan yhä moninaisempiin tarpeisiin. Tätä edellyttää niin kansallinen kuin kansainvälinenkin kehitys.

Poliisin tulee kyetä jatkossa entistä paremmin ja analyyttisemmin käymään julkista keskustelua sekä siten edistämään omia toimintaedellytyksiään eli käytännössä yhteiskunnan laaja-alaista turvallisuutta. Se, mitä POKEHAn puitteissa on toteutunut, on tosiasiassa eräänlainen esikartoitus. Näin ollen tätä raporttia ei tosiasiallisesti voi kutsua loppuraportiksi, vaan jonkinlaiseksi välitilinpäätökseksi. Hankkeen tiimoilta on kartoitettu ja tunnistettu niin konkreettisia kehittämistarpeita ja kehittämispotentiaalia ja toisaalta hankaluuksia sekä kehittämisen esteitä.

POKEHAn jälkeen on tarpeen synnyttää toiminto (prosessi), jonka tehtävänä ja tavoitteena on koordinoida sekä luoda yhteinen näkymä koko hallinnon kehittämisprosessille sekä siten varmistaa tarkoituksenmukainen, tehokas ja laadukas kehittäminen.

Alusta alkaen olemme POKEHAn puitteissa kysyneet seuraavia kysymyksiä: missä tilanteessa olemme nyt ja mihin haluamme mennä ja kuinka? Mikä ja millainen on poliisin tulevaisuus - tulevaisuuden poliisi? Millaisia valmiuksia ja osaamista henkilöstöltä ja organisaatioilta edellytetään? Millainen poliisi on (kehittämisen) tavoitteena? Miten pääsemme haluamaamme tilanteeseen? Teemmekö oikeita asioita, ja teemmekö niitä oikein? Näitä kysymyksiä voidaan perustellusti pitää POKEHAn perintönä ja toivottavasti myös yleisesti poliisitoiminnan kehittämisen eräänlaisena huoneentauluna myös tulevaisuudessa.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).