Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisin näkyvä toiminta sosiaalisessa mediassa

Tekijät
Sosiaalisen median työryhmä
Luotonen, Marko
Marjamaa, Petri
Forss, Marko
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2012
Numero
2
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
987-952-491-529-8
ISBN (pdf)
978-952-491-530-4
Sivut
85
Tiedosto
Lataa

Sisäasiainhallinnon uuden strategian mukaisesti poliisin työssä painottuu ennalta ehkäisevä työ ja osallistuminen paikalliseen ja kaupunginosakohtaiseen yhteistoimintaan lähi- ja omapoliisitoiminnan avulla. Tätä työtä tehdään erityisesti sosiaalisessa mediassa. Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2012 - 2016 painotus näkyy erityisesti lähipoliisistrategiassa ja viestintästrategiassa.

Työryhmä esittää 11 keinoa, joilla poliisin näkyvää toimintaa sosiaalisessa mediassa voidaan tehostaa.

1. Uusia rekrytoitavia poliiseja kohdennetaan ennalta ehkäisevään poliisityöhön sosiaalisessa mediassa.
2. Sosiaalisen median ohjausmalli säilytetään nykyisenlaisena; toiminnasta vastaa poliisitoiminnallinen yksikkö Poliisihallituksessa.
3. Poliisihallituksen poliisitoiminnallisessa yksikössä nimetään toiminnasta vastaava virkamies
4. Poliisin tavoitteita paikallisesti toteuttavassa sosiaalista mediaa hyödyntävässä poliisityössä otetaan tehtäväkuvauksissa huomioon erityisesti nuorisopoliisityö, koulupoliisityö, lähipoliisityö ja massatapahtumien valvonta.
5. Työmuotoihin liittyvä käytännön koulutus liitetään osaksi poliisin perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta, jonka toimeenpanosta vastaa Poliisiammattikorkeakoulu.
6. Lähiövinkki-palvelua pilotoidaan Helsingin poliisilaitoksessa.
7. Poliisiprofiilien ilme yhdenmukaistetaan kaikkien toimijoiden osalta.

Poliisin hallintorakenteen kehittämishankkeeseen (Pora III) liittyen esitetään lisäksi:

8. Nettivinkki, näkyvä valtakunnallinen poliisityö sosiaalisessa mediassa, poliisitoiminnallinen neuvontapalvelu, lupaneuvonta ja viestintäkampanjat esitetään keskitettäviksi toiminnoiksi valtakunnallisiin poliisiyksiköihin ja isoihin poliisilaitoksiin. Osa keskitetyistä toiminnoista on pyrittävä turvaamaan myös virka-ajan ulkopuolella, esimerkiksi 16/7 -periaatteella.
9. Sosiaalisessa mediassa tyypillinen sähköinen asiointi, joka ei edellytä tunnistautumista, tulisi liittää osaksi asiointiprosessia ja siinä kehitettäviä työmenetelmiä ja -välineitä.
10. Ennalta ehkäisevän toiminnan verkostoja tulisi kehittää niin, että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon sosiaalisen median toimintatavat. Sama pätee myös muihin verkostoihin, kuten rikostorjuntaan, lupahallintoon ja viestintään.
11. Kaikissa paikallispoliisin yksiköissä otetaan sosiaalinen media poliisitoiminnan työkaluksi ja tehtävään nimetään vastuuhenkilö. Sosiaalista mediaa on pyrittävä hyödyntämään kaikessa poliisiyksikön toiminnassa, jossa lakisääteinen yhteisen turvallisuuden tekeminen alueen asukkaiden kanssa korostuu.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).