Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2022-2030

Tekijät
Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2021–2030 -työryhmä, puheenjohtaja Hannu Kautto.
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2022
Numero
1
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN (pdf)
978-952-7267-22-6
Sivut
62
Tiedosto
Lataa

Poliisin liikenneturvallisuustyön strategisen ohjauksen ja tulosohjauksen vahvistamiseksi sisäministeriö julkaisi 2.6.2021 Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelman vuosille 2021-2030. Ohjelmassa sisäministeriö velvoittaa Poliisihallituksen toimeenpanemaan ohjelman liikenneturvallisuustyötä koskevat tavoitteet. Siinä tarkoituksessa Poliisihallitus on laatinut tämän Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden toiminta- ja kehittämissuunnitelman vuosille 2022-2030. Suunnitelmassa linjataan liikennevalvonnan lisäksi myös kaikkea muuta liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa toimintaa poliisitoiminnan eri sektoreilla.

Poliisin liikenneturvallisuustyön yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on liikenneturvallisuuden ylläpitämisen ohella liikennekuolemien, vakavien loukkaantumisten ja ammattiliikenteen harmaan talouden vähentäminen sekä liikennerikosten ja liikenteessä ilmenevien rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että: 1) liikennevalvonta ja -turvallisuustyö on ennalta estävää, yhteistyöhakuista ja tietojohtoista sekä muita poliisin tavoitteita tukevaa, 2) osaaminen varmistetaan, 3) tekniikkaa hyödynnetään tehokkaasti ja 4) poliisi viestii aktiivisesti ja vaikuttavalla tavalla. Näitä edellytyksiä edistäviä linjauksia ja painotuksia on kirjattu suunnitelman neljänteen lukuun. Viestinnän kohdalla on muista poiketen käytetty samanlaista toimenpidetaulukkoa kuin alla olevien keskeisten vaikuttavuuskohteiden kohdalla.

Poliisin liikenneturvallisuustyöllä pyritään vähentämään yhteiskunnallisia haittoja ja parantamaan liikenneturvallisuutta vaikuttamalla erityisesti seuraaviin asioihin: 1) ajoterveys ja vireystila, 2) alkoholi, huumausaineet ja lääkkeet, 3) nuoret, 4) ajotavat ja ajonopeudet, 5) turvavöiden, lasten turvalaitteiden ja suojavarusteiden käyttäminen, 6) tarkkaamattomuus (tekniset laitteet, mobiililaitteet, muu toiminta), 7) jalankulku, pyöräily ja suojatie, 8) ammattiliikenne, kuljetusrikollisuus ja tieliikenteen harmaa talous. Näitä liikenneturvallisuustyön keskeisiä vaikuttavuuskohteita koskevat kehittämistoimenpiteet on sijoitettu suunnitelman viidennessä luvussa oleviin taulukoihin poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.

Poliisin liikenneturvallisuustyön tavoitteiden toteutumisen ja työn vaikuttavuuden arvioinnista julkaistaan oma raporttinsa Poliisiammattikorkeakoulun julkaisusarjassa. Vaikuttavuuden arviointia käsitellään suunnitelman luvussa kuusi. Tulosten perusteella pyritään liikenneturvallisuustyön vaikuttavuuden arvioinnissa huomioimaan aiempaa paremmin muun muassa kansalaisnäkökulma.
Suunnitelmaa on ollut valmistelemassa Poliisihallituksen monialainen työryhmä ja työn kuluessa on kuultu eri sidosryhmien edustajia.
 

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010 löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).