Murupolku

Korona ja poliisi - hero

Korona ja poliisi

Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta myös koronaan liittyen.

Vältäthän käyntiä poliisin palvelupisteissä, jos asiasi on kiireetön. Voit hakea esimerkiksi passia ja henkilökorttia verkossa sekä tehdä useimmissa asioissa sähköisen rikosilmoituksen. 

Graafinen kuva koronaviruksesta.

Asioi verkossa korona-aikana

Asioi verkossa koronatilanteen vuoksi. Lupa-asiat ja rikosasiat voi usein hoitaa etänä tai asioimalla verkossa.

Jos asiasi vaatii henkilökohtaisen käynnin, varaathan ajan etukäteen. Poliisin tiloissa jonottaminen ei aina ole mahdollista.

Navigointivalikko

Korona ja poliisi - sisältö

Liikkumisrajoitukset ja yleinen järjestys 

Poliisilla on oikeus eristää, sulkea tai tyhjentää yleisesti käytetty paikka tai alue taikka kieltää tai rajoittaa liikkumista, jos se on tarpeen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisi voi eristämisen tehosteeksi antaa jokaista velvoittavia tarpeellisia käskyjä ja kieltoja.

Poliisin käskyn noudattamatta jättäminen on kriminalisoitu niskoitteluna poliisia vastaan. Poliisi voi ottaa niskoittelijan kiinni, jos hän aiheuttaisi huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kiinniotettua voidaan pitää kiinni enintään niin kauan kuin on todennäköistä, että hän aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, kuitenkin enintään 24 tuntia.

Poliisin tehtävät perustuvat aina lakiin ja asetuksiin.

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

null Poliisiylijohtaja varmisti sisäministerin turvallisuutta lainaamalla poliisin heijastinliiviä – eduskunnan oikeusasiamies katsoi säännöksiä rikotun

Poliisiylijohtaja varmisti sisäministerin turvallisuutta lainaamalla poliisin heijastinliiviä – eduskunnan oikeusasiamies katsoi säännöksiä rikotun

23.4.2021 14.00
Uutinen

Eduskunnan oikeusasiamies antoi 21.4.2021 ratkaisunsa viime vuoden keväisestä tapauksesta, jossa poliisiylijohtaja oli pyrkinyt varmistamaan sisäministerin turvallisuutta kehottamalla tätä valtatiellä heijastinliivin käyttöön. Kyseessä oli tilanne, jossa ministeri oli tutustumassa ns. Uudenmaan sulku -operaatioon sivusta tilannetta seuraten, eikä saatavilla ollut muita kuin poliisin tunnuskuvalla varustettuja heijastinliivejä. Tässä olosuhteessa ministerille annettiin käyttöön poliisin heijastinliivi.  

Oikeusasiamies totesi päätöksessään, ettei poliisiylijohtajalla ollut toimivaltaa antaa sisäministerille lupaa poliisin heijastinliivin käyttöön, vaikka asiaa koskeva poliisin virkapukuasetuksen sääntely on jossain määrin tulkinnanvaraista ja epäjohdonmukaistakin. Oikeusasiamies on ratkaisussaan myös todennut, että poliisin virkapukuasetusta olisi täsmennettävä.

- Poliisin toiminta perustuu kaikissa tilanteissa ehdottomasti lainmukaisuuteen. On hyvä, että eduskunnan oikeusasiamies on tutkinut tapauksen ja esittänyt sitä koskevat huomionsa. Hän on katsonut, että olen toiminut asiassa virheellisesti. Vastuullani oli huolehtia sisäministerin turvallisuudesta ja tässä tarkoituksessa pyysin henkilökuntaamme antamaan heijastinliivin sisäministerin käyttöön. Ratkaisusta otetaan opiksi. Jatkossa ministerin turvallisuudesta täytyy huolehtia toisin ja varmistamme, että autoissamme on myös tunnuksettomia heijastinliivejä.

On hyvä, että eduskunnan oikeusasiamies selvensi ratkaisullaan myös epäselvää oikeustilaa ja esitti, että sisäministeriö ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin poliisin virkapukuasetuksen sääntelyn tarkistamiseksi. Jo laillisuusperiaate edellyttää säädöstekstin täsmällisyyttä, jotta vastaavissa tilanteissa voidaan jatkossa toimia ennakollisesti oikein, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toteaa. 
 

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
COVID-19
poliisi
ratkaisut

Jokainen meistä voi vaikuttaa - korona

Jokainen meistä voi vaikuttaa

Suojaa itsesi tartunnalta, niin suojaat muitakin. Terveysviranomaiset antavat tutkittuun tietoon perustuvat ohjeet. Aluehallinto päättää alueelliset suositukset ja rajoitukset koronan pysäyttämiseksi.

Korona - linkit