Murupolku

Korona ja poliisi - hero

Korona ja poliisi

Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta myös koronaan liittyen.

Vältäthän käyntiä poliisin palvelupisteissä, jos asiasi on kiireetön. Voit hakea esimerkiksi passia ja henkilökorttia verkossa sekä tehdä useimmissa asioissa sähköisen rikosilmoituksen. 

Graafinen kuva koronaviruksesta.

Asioi verkossa korona-aikana

Asioi verkossa koronatilanteen vuoksi. Lupa-asiat ja rikosasiat voi usein hoitaa etänä tai asioimalla verkossa.

Jos asiasi vaatii henkilökohtaisen käynnin, varaathan ajan etukäteen. Poliisin tiloissa jonottaminen ei aina ole mahdollista.

Navigointivalikko

Korona ja poliisi - sisältö

Liikkumisrajoitukset ja yleinen järjestys 

Poliisilla on oikeus eristää, sulkea tai tyhjentää yleisesti käytetty paikka tai alue taikka kieltää tai rajoittaa liikkumista, jos se on tarpeen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisi voi eristämisen tehosteeksi antaa jokaista velvoittavia tarpeellisia käskyjä ja kieltoja.

Poliisin käskyn noudattamatta jättäminen on kriminalisoitu niskoitteluna poliisia vastaan. Poliisi voi ottaa niskoittelijan kiinni, jos hän aiheuttaisi huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kiinniotettua voidaan pitää kiinni enintään niin kauan kuin on todennäköistä, että hän aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, kuitenkin enintään 24 tuntia.

Poliisin tehtävät perustuvat aina lakiin ja asetuksiin.

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

null Poliisi turvaa vapun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

Poliisi turvaa vapun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

29.4.2021 12.25
Uutinen

Poliisi toivoo, että ihmiset noudattaisivat annettuja ohjeita ja alueellisia rajoituksia niin itsensä, läheistensä kuin koko yhteiskunnan takia eikä poliisin tarvitsisi vappuna puuttua kiellettyihin kokoontumisiin. - Vastuullinen käyttäytyminen lähtee meistä jokaisesta itsestämme, poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta sanoo.

Vältä lähikontakteja vappuna

Poliisi kannustaa viettämään vappua tänäkin vuonna lähikontakteja ja kokoontumisia vältellen. 

- Poliisin tehtäviin kuuluu valvoa kokoontumisrajoitusten noudattamista ja siksi poliisi puuttuu vappunakin mielenosoitusten ja muiden kokoontumislaissa säädettyjen yleisten kokousten järjestämiseen, Vesa Pihajoki sanoo. 

Niillä alueilla, joilla on voimassa olevia kokoontumisrajoituksia, yleisten kokousten, mielenosoitusten ja yleisötilaisuuksien järjestäminen on rajoitettu joko kokonaan tai merkittävin henkilörajoituksin. 

Näiden lisäksi ihmisten tulisi suositusten mukaan välttää kaikkea sellaista toimintaa, jossa useat ihmiset viettävät samassa paikassa aikaa yhdessä eikä kyse ole pienessä lähipiirissä tapahtuvasta toiminnasta. 

Vaikka tällaiset muut väenkokoontumiset eivät kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin, koska niissä ei ole kyse kokoontumisvapauden käyttämisestä, on näissäkin edelleen vahvana suosituksena välttää lähikontakteja. 

Voimassa olevat rajoitukset sekä viranomaisten antamat suositukset voivat näkyä ihmisten, varsinkin nuorten, jaksamisessa ja turhautumisessa. Tämän vuoksi ihmisten halu noudattaa terveysturvallisuuteen tähtääviä rajoituksia ja suosituksia saattaa vähentyä varsinkin vappuna, Pihajoki sanoo.

Poliisi mukana valtioneuvoston vappukampanjassa

Poliisi osallistuu valtioneuvoston kanslian koordinoimaan vappuviestintäkampanjaan. Sen teemoina ovat vapun viettäminen omassa kuplassa sekä kehotus noudattaa oman alueen ohjeita ja rajoituksia.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
COVID-19
Poliisihallitus
vappu
yleinen järjestys ja turvallisuus

Jokainen meistä voi vaikuttaa - korona

Jokainen meistä voi vaikuttaa

Suojaa itsesi tartunnalta, niin suojaat muitakin. Terveysviranomaiset antavat tutkittuun tietoon perustuvat ohjeet. Aluehallinto päättää alueelliset suositukset ja rajoitukset koronan pysäyttämiseksi.

Korona - linkit