Pelikohdeinformaatio

Pelikohdeinformaatio

Sisäministeriö antaa kaikista rahapeleistä asetuksella pelisäännöt. Pelisääntöjä antaessaan ministeriö tekee arvion siitä, aiheuttaako peli erityistä pelihaitan vaaraa. Pelejä, joihin arvioidaan sisältyvän erityinen pelihaitan vaara, kutsutaan usein punaisiksi peleiksi. Tällaisissa peleissä korostuvat pelin nopeus, läheltä piti -ominaisuudet ja palkitsevuus. Punaisia pelejä ei saa markkinoida samalla tavalla kuin muita rahapelejä.

Veikkaus Oy saa antaa punaisista peleistä joitakin tietoja, kuten tietoa pelikohteista, -paikoista, -ehdoista ja -maksuista sekä voittojen todennäköisyydestä ja voitoista. Näitä tietoja kutsutaan pelikohdeinformaatioksi. Kyseessä on poikkeus punaisten pelien markkinointikieltoon. Tällaisen tiedon tarpeen on katsottu liittyvän etenkin vedonlyönti- ja totopeleihin.

Pelikohdeinformaation antamiseen ei saa sisältyä samanlaisia elämyksellisiä elementtejä kuin muuhun markkinointiin. Pelikohdeinformaation sisällön tulee erota tavanomaisesta tuotteen tai palvelun markkinoinnista. Veikkaus Oy:n on huolehdittava siitä, ettei informaation antamisesta tule tosiasiallisesti pelin mainostamista. Pelikohdeinformaatiolla ei saa tavoitella myynnin lisäämistä. Sen antamisen tulee aina tähdätä siihen, että pelaaminen ohjautuu lailliseen tarjontaan.

Pelikohdeinformaation tulee olla tiukasti asiatekstimuotoista. Viestintä ei saa sisältää elämyksellisiä elementtejä. Sallittua informaatiota voi verrata tuotteesta annettavaan tuoteselosteeseen. Myöskään käytetyt sanamuodot eivät saa houkutella pelaamiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi adjektiivit "mahtava", "jännittävä" tai "suosittu" tai käskymuotoon muotoillut verbit "pelaa ja voita", "tule" tai "osta". Lisäksi pelikohdeinformaation antamisessa käytetyt värit, äänet tai animaatiot voivat tehdä pelaamisesta niin houkuttelevaa, että se on elämyksellistä markkinointia.

Myös pelikohdeinformaation määrällä ja toistuvuudella on merkitystä. Jos kuluttajan on vaikea välttyä annettavalta informaatiolta, alkaa pelikohdeinformaation antaminen muistuttaa liiaksi tavanomaista mainontaa. Punaisten pelien markkinointiin kohdistuvat rajoitukset vaikuttavat myös punaisten pelien pelaamiseen tarkoitettujen paikkojen (kasinot ja pelisalit) markkinointiin. Punaisten pelien pelipaikkojen markkinoinnin tulee olla pelikohdeinformaation kaltaista eikä se saa sisältää elämyksellistä mainontaa.

Punaiset pelit

Punaisia pelejä ovat esimerkiksi

  • nopearytmiset nettipelit
  • vedonlyöntipelit
  • pokeri- ja muut korttipelit
  • eBingo
  • raha-automaattipelit.

Pelikohdeinformaatio: linkkilista