Poliisihallitus

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Asemapäällikönkatu 14
PL 22
00521 HELSINKI

Puh 0295 480 181
Toimipaikkojen yhteystiedot

Vartioimisliikelupa

Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan. Luvan myöntää Poliisihallituksen turvallisuusalan valvonta. Lupa oikeuttaa toimimaan koko maassa ja se on voimassa toistaiseksi.

Vartioimisliikelupaa haettaessa turvallisuusalan valvontaan on toimitettava:

  • vartioimisliikelupahakemus täytettynä
  • oikeushenkilön säännöt sekä viimeksi toimitettu tuloslaskelma ja tase
  • oikeushenkilön toimintakertomus tai muu selvitys toiminnasta
  • selvitys hakijan organisaatiosta, henkilöstöstä, toimitiloista, kalustosta ja taloudellisesta tilanteesta
  • vartioimisliikkeen toimintaohjeet.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. Vartioimisliikelupaa haettaessa edellytettävät asiakirjat sekä selvitykset ilmenevät yksityiskohtaisemmin yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen (534/2002) 1 §:stä.

Linkki sähköiseen vartioimisliikelupa hakemukseen

 Takaisin | Tulosta sivu


Share

Hae sivustolta: