Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta

Rahanpesun torjunta

Poliisissa rahanpesun torjuntaan ja selvittämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Keskusrikospoliisissa toimiva Rahanpesun selvittelykeskus. Selvittelykeskuksen tehtäviin kuuluu myös terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen.

Rahanpesun torjunnassa tärkeä rooli on elinkeinonharjoittajilla, jotka havaitsevat toiminnassaan merkkejä rahanpesusta. Ilmoitusvelvolliset elinkeinonharjoittajat tekevät havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista sähköisen ilmoituksen Rahapesun selvittelykeskukselle

Miten terrorismin rahoittamista torjutaan? 

Tärkeä osa terrorismin torjuntaa on sen rahoittamisen estäminen. Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan laillista tai laitonta alkuperää olevien varojen hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen.

Terrorismin rahoittamista estetään muun muassa jäädyttämällä varallisuutta, jota epäillään käytettävän terroristisiin tarkoituksiin. Suomessa varojen jäädyttämispäätökset tekee Rahanpesun selvittelykeskus.

Terrorismin hallinnollista jäädyttämistä sääntelee Suomessa erityinen laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi.