Murupolku

Rahapelimarkkinoiden kehitys

Manner-Suomen rahapelimarkkinoiden kehitys

Veikkaus Oy:llä on Manner-Suomessa yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen. Vuonna 2021 yksinoikeuden alaisten rahapelien pelikate oli 1100,1 miljoonaa euroa ja laskua edellisvuoteen oli 12,7 %. Pelikatteesta 51,4 % kertyi sähköisten jakelukanavien kautta. Rahapelikulutusta mitataan pelikatteella, joka muodostuu vähentämällä pelaajille maksetut voitot pelattujen pelien arvosta (pelimyynti - voitot = pelikate).

Arvio suomalaisten verkkorahapelaamisen kehityksestä Manner-Suomen ulkopuolelle

Poliisihallituksen arpajaishallinto seuraa rahapelimarkkinoiden kehitystä useiden eri lähteiden avulla.

Manner-Suomessa Veikkaus Oy:n yksinoikeus rahapelien tarjoamisessa koskee myös sähköisiä jakelukanavia jossa pelaajat voivat osallistua peleihin esimerkiksi internetin tai erilaisten mobiilisovellusten välityksellä. Suomen lainsäädännössä ei kielletä pelaajia osallistumasta muihinkin verkossa tarjolla oleviin rahapeleihin, vaikka niiden tarjoaminen Suomeen onkin arpajaislain vastaista.

Näiden yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten verkkorahapelien (offshore) osuus on ollut viimeisen 10 vuoden aikana noin 30 % Manner-Suomen verkkorahapelimarkkinan pelikatteesta. Tässä osuudessa on mukana myös Ahvenanmaan itsehallintoalueelle suuntautuva pelaaminen, joten Suomen ulkopuolelle suuntautuvan pelaamisen osuus on vielä selvästi pienempi. 

Arpajaishallinnon arvio Suomen ulkopuolelle suuntautuvasta verkkopelaamisen katteesta on tällä hetkellä noin 200 miljoonaa euroa. Ahvenanmaan itsehallintoalue mukaan laskien Manner-Suomen offshore-markkinan koko jää selvästi alle 300 miljoonan euron. Offshore-markkinan koon arvioidaan pysyneen viimeisen kolmen vuoden aikana jokseenkin ennallaan.

Arviossa käytettyjä lähteitä ja metodeja

Julkisuudessa viitataan usein brittiläisen markkinaseuranta- ja analyysiyhtiö H2 Gambling Capitalin laatimiin arvioihin rahapelimarkkinoiden kehityksestä Suomessa ja muualla maailmalla.

Arpajaishallinnolla on käytössään myös H2GC:n tuottama data ja ennusteet. Niiden lisäksi markkina-arvion muodostamisessa hyödynnetään mm. erilaisten kyselytutkimusten tuloksia, pörssinoteerattujen offshore-yhtiöden osavuosikatsauksia, verkkoliikenteen kehityksestä saatavaa dataa sekä muiden maiden viranomaisten tuottamia arvioita markkinoiden kehityksestä.

Arvio Manner-Suomen offshore-markkinan kasvun pysähtymisestä viime vuosina perustuu pääsääntöisesti keskeisimpien offshore-operaattoreiden osavuosikatsauksissaan julkaisemiin tietoihin pelikatteen kasvun taittumisesta Pohjoismaissa. Lisäksi käytössä on ollut mm. Veikkaus Oy:n Taloustutkimus Oy:llä teettämien laajojen väestökyselyiden tuloksia, joiden mukaan verkossa offshore-rahapelejä pelaavien osuus aikuisväestöstä on pysynyt käytännössä ennallaan vuosien 2017 ja 2020 välillä. 

Arvio on päivitetty 12.4.2022.

Rahapelimarkkinoiden kehitys - infolaatikko

Aiheesta lisää

Rahapelikulutusta mitataan pelikatteella, joka muodostuu vähentämällä pelaajille maksetut voitot pelattujen pelien arvosta (pelimyynti - voitot = pelikate).

Manner-Suomen offshoren noin 30 %:n markkinaosuus verkkopelaamisessa on brittiläisen H2 Gambling Capitalin tuottamiin offshore-arvioihin verrattuna jotakuinkin EU-maiden keskitasoa.