Strategiat

Poliisin strategian tavoite on turvata arki

Poliisin yhtenäisyys ja toimintatapojen systemaattisuus ovat keskeinen osa poliisin toimintakulttuuria ja parantavat työn tuloksia. Poliisin strategia ja visio 2020-2024 korostavat kaikkien arjen turvaamista.

Strategiakokonaisuus muodostaa poliisia ohjaavan lainsäädännön sekä muiden normien kanssa perustan poliisin toiminnalle. Kokonaisuus vastaa nykyisen toimintaympäristön haasteisiin.

Suomen turvallisuusympäristö ja  poliisin toimintaympäristö ovat muuttuneet voimakkaasti, nopeasti ja osin ennakoimattomasti. Tämä vaikuttaa kaikkeen poliisin toimintaan. Perinteiset uhat pysyvät, samaan aikaan uudet uhat haastavat. Poliisin yhtenäisyys ja toimintatapojen systemaattisuus ovat entistä tärkeämpiä.

Strategian pääkohdat

  1. Poliisi turvaa arjen ja pitää luottamuksen poliisiin korkeana.
  2. Poliisi estää rikoksia ja häiriöitä ennalta.
  3. Poliisi paljastaa ja selvittää tehokkaasti erityisesti vakavia rikoksia.
  4. Poliisi tuottaa nykyaikaisia, turvallisia ja kehittyviä palveluita.
  5. Poliisi tekee yhteistyötä ja viestii tehokkaasti.

Poliisin uusi visio on: Poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

Poliisin arvot ovat edelleen palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Poliisilla on myös osastrategioita:

  • Henkilöstöstrategia toimii poliisin koko henkilöstön kehittämisen tukena.
  • PTR-strategia ohjaa poliisia poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyössä.
  • Toimitilastrategia tavoittelee yhtenäisiä, toimivia sekä kustannustehokkaita tilaratkaisuja niin vanhoja korjatessa kuin uusissa tiloissa.

Sisäisen turvallisuuden strategia kokoaa Sisäministeriön näkemykset siitä, miten Suomesta rakennetaan maailman turvallisin maa. Poliisilla on merkittävä osuus tässä tehtävässä.


Poliisin strategia 2020-2024

Tutustu Sisäisen turvallisuuden strategiaan