1 140 påföljder under den 24 timmar långa hastighetsövervakningen

27.8.2021 14.12 | Publicerad på svenska 27.8.2021 kl. 14.13
Nyhet

Under polisens dygnslånga hastighetsövervakning den 26 augusti 2021 togs 1 140 bilder som åtminstone ledde till en avgift för trafikförseelse.

Hastighetsövervakningen genomfördes huvudsakligen med 27 automatövervakningsfordon och för övervakningen användes 155 timmar. Övervakningen omfattade cirka 26 500 förare.

- I genomsnitt fyra procent av fordonen som passerade automatövervakningsbilarna körde för fort och fick böter, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Enligt Kallio var övervakningen inriktad på morgonens pendeltrafik samt på trafiken i närheten av skolor och daghem. Ett viktigt tema för övervakningen var att kontrollera hur fartbegränsningarna iakttas på ställen där barnen nu rör sig efter sommaren.

- Denna övervakning görs kontinuerligt. Förhoppningsvis leder övervakningen slutligen till resultat så att människorna iakttar fartbegränsningarna och beaktar även oskyddade vägtrafikanter som till exempel gående som har för avsikt att gå ut på övergångsstället, säger polisinspektör Kallio.

Under övervakningen användes också fast automatisk övervakning, dvs. stolpar. Ungefär 1 550 bilder togs och de ledde åtminstone till en avgift för trafikförseelse.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
fortkörning
polisinrättningar
trafikövervakning