En segelbåt misstänks ha träffat en elledning i Pargas

Utgivningsdatum 5.8.2021 16.20 | Publicerad på svenska 6.8.2021 kl. 8.13
Nyhet

Polisinrättningen i Sydvästra Finland fick en anmälan om störningar i elnätet i Pargas, på Iniös och Keistiös område. Nätbolaget undersökte saken på platsen och det framkom snabbt att stamnätets luftledning, som går mellan Iniö och Keistiö, hade skadats till följd av en sammanstötning.

Med hjälp av sjötrafikens tekniska övervakning framkom att en segelbåt, registrerad i Estland, hade vid tidpunkten rört sig på farleden och enligt fartygsregistrets uppgifter har båtens mast sannolikt inte rymts under ledningen.

Polisbåten påträffade segelbåten och dess befälhavare i Parattula i Gustavs.

Ärendet utreds som äventyrande av trafiksäkerheten, men skadorna som orsakats av sammanstötningen kan bli betydande.

Brott och utredning Egentliga Finland Nyheter Pargas Polisinrättningen i Sydvästra Finland Trafik Övervakning och larmverksamhet