Kungörelse

16.3.2021 9.05

Konfiskerad egengom offentliggjots 16.03.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. 5500/r/59232/20/pai1
 Värmare, prof
Cirkelsåg, compa
Verktygslåda, geo fennel multi liner
Skruvvred,hilti
Dilkelsåg, makita
Borrmaskin, senco
Spikmaskin, spit pulsa
Spikmaskin, senco
Poravasara, flex 
Vinkelslipmaskin, makita
Jiirisah, techpower
Batterililaddare, hilti
Borrmaskin, makita
Spikmaskin, hilti
Batteriladdare, makita
Slipmaksin, black and becker
Batteri, milwaukee
Såg, makita
Kuviosaha, makita
Spikmaskin, makita
Cirkelsåg, hitachi
Borrmaskin, hitachi
Kuviosaha, makita
Batteriladdare, dewalt
Poravarasa, dewalt
Borrmaskin, dewalt
Batteri, hitachi
Borrmaskin, dewalt
Kuviosaha, makita
Spikmaskin, kraft
Vertygslåda, wurth
Verktygslåda, milwaukee
Vertygslåda, makita
Vertygslåda, boch
Borrmaskin, dewalt
Poravasara, dewalt
Porasavara, dewalt
Spikmaksin, dewalt
Poravarasa, dewalt
Kuviosaha, dewalt
Borrmaskin, bosch
Kupariputkenlevittäjä
Spikmaskin, fax
Borrmaskin, dewalt
Batteriladdare, dewalt
Batteriladdare, dewalt
Verktygslåda, makita
Verktygslåda, boch
Kuviosaha, bosch
Spikmaskin, dewalt
Poravarasa, milwaukee
Borrmaskin, milwaukee
Borrmaskin, milwaukee
Borrmaskin, milwaukee
Borrmaskin, milwaukee
Brukskläder
Poravarasa, milwaukee
Borrmaskin, dewalt
Radio, makita
Kuviosaha, hitachi
Borrmaskin, hitachi
Borrmaskin, hitachi
Kuviosaha, hitachi
Vinkelslipmaskin, geern
Batteriladdare, hitachi
Vinkelslipmaskin, milwaukee
Spikmaskin,senco
Motorsåg, makita
Vineklslipmaskin, makita
Borrmaskin, makita
Poravarasa, makita
Batteriladdare, wurth
Batteri, makita
Batteri, makita
Batteri, makita
Batteri, makita
Kuviosaha, dewalt
Borrmaskin, makita
Batteriladdare, dewalt
Borrmaskin, wurth
Dammsugare, kärcher
Spikmaskin, makita
Bormaskin dewalt
Kuviosah, dewalt
Batteriladdare, dewalt
Spikmaskin, paslode
Batteri, dewalt
Borrmaskin, dewalt
Batteri, dewalt
Verktygsseria
Poravarasa, makita
Spikmaksin, testo
Borrmaskin, makita
Poravarasa, dewalt
Spikmaskin, jackbelt
Verktygsserie, superego
Borrmaskin, wurth master
Spikmaskin, spit pulsa
Mätt, vaisala
Verktygslåda, boch
Såg, black and decker
Verktygslåda, boch
Batteriladdare, hilti
Borrmaskin, hilti
Vinkelslipmaskin, makita
Poravasara, dewalt
Poravarasa, dewalt
Slipmaskin, metabo
Poravarasa, milwaukee
Borrmaskin, milwaukee
Klippmaskin, tecway
Poravarasa, boch 
Verktygslåda, hilti
Poravarasa, hilti
Borrmaskin, hilti
Cirkelsåg, black and decker
Batteriladdare, milwaukee
Borrmaskin, milwaukee
Vinkelslipmaskin, milwaukee
Poravarasa, milwaukee
Verktygslåda, milwaukee
Vertygslåda, boch
Batteri, makita
Borrmaskin, makita
Klippmaskin, fein
Borrmaskin, makita
Batterilddare, makita
Poravarasa, boch
Poravarasa, makita
Aggregat, imperial
Poravarasa, hitachi
Dammsugare, dewalt
Spikmaskin, makita


    

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors