Kuulutus 1.8.2022 Kouvola

Julkaisuajankohta 1.8.2022 13.55

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 1.8.2022.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen, Kouvolan pääpoliisiaseman haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5620/R/9808/21, pakkokeino KEY/1

  • Polkupyöränrunko, White Street Comfort

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kouvolan pääpoliisiasema, Vuorikatu 1, 45100 Kouvola tai sähköpostitse tutkintasihteerit.kouvola.kaakkois-suomi@poliisi.fi. 

Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kouvola Kuulutus