Kungörelse 10.8.2022 Lappeenranta

Utgivningsdatum 10.8.2022 12.46

Konfiskerad egendom offentliggjorts 10.8.2022.

Sydöstra Finland polisinrättningen, Villmanstrands polisstation har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

1. Brottsanmälan 5620/R/13569/21, tvångsmedel TVP1
Elscooter

2. Brottsanmälan 5620/R/2712/21, tvångsmedel TVP1
Cykel, Cube Attention

3. Brottsanmälan 5620/R/14627/21, tvångsmedel PAI3
Luftmadrass, Intex Dura Beam Deluxe

4. Brottsanmälan 5620/R/179/22, tvångsmedel KEY3
Vinkelslip, Makita

5. Brottsanmälan 5620/R/213/22, tvångsmedel TVP1
Vinkelslip, Hitachi
Borrmaskin, Dewalt 18V

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Sydöstra Finland polisinrättningen, Villmanstrands polisstation, Villimiehenkatu 2 C, 53100 Villmanstrands eller e-post lappeenranta.tutkintasihteerit.kaakkois-suomi@poliisi.fiI anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Sydöstra Finland Vilmanstrand