Kuulutus 10.8.2022 Lappeenranta

Julkaisuajankohta 10.8.2022 12.46

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 10.8.2022.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen, Lappeenrannan poliisiaseman haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5620/R/13569/21, pakkokeino TVP1
Sähköpotkulauta

2. Rikosilmoitus 5620/R/2712/21, pakkokeino TVP1
Polkupyörä, Cube Attention 

3.  Rikosilmoitus 5620/R/14627/21, pakkokeino PAI3
Ilmapatja, Intex Dura Beam Deluxe

4. Rikosilmoitus 5620/R/179/22, pakkokeino KEY3
Kulmahiomakone, Makita

5. Rikosilmoitus 5620/R/213/22, pakkokeino TVP1
Kulmahiomakone, Hitachi
Porakone, Dewalt 18V

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Lappeenrannan poliisiasema, Villimiehenkatu 2 C, 53100 Lappeenranta tai sähköpostitse lappeenranta.tutkintasihteerit.kaakkois-suomi@poliisi.fi. Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kuulutus Lappeenranta