Kungörelse 11.3.2021

11.3.2021 9.13

Konfiskerad egendom offentliggjots 11.3.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/54550/20 tvång PAI1
skruvdragare, Hilti
vinkelslipmaskin, Milwaukee
2. Anmälen on ett brott 5500/R/60684/20 tvång PAI1
vinkelslipmaskin, Makita
3. Anmälen on ett brott 5500/R/87757/20 tvång TVP1
manometer, Refco Manifold
4. Anmälen on ett brott 5500/R/66939/20 tvång TVP3
tietokone, Apple Macbook
5. Anmälen on ett brott 5500/R/47244/20 tvång TVP1
skruvvred, Makita DF001D
6. Anmälen on ett brott 5500/R/84409/20 tvång TVP2
telefon, Honor
telefon, Samsung
7. Anmälen on ett brott 5500/R/85149/20 tvång TVP1
nyckel, auton avain
8. Anmälen on ett brott 5500/R/66961/20 tvång KEY1
cykel, Sduro
9. Anmälen on ett brott 5500/R/60624/20 tvång KEY1
cykel, Helkama
10. Anmälen on ett brott 5500/R/64357/20 tvång TVP1
cykel, Specialized
11. Anmälen on ett brott 5500/R/84196/20 tvång PAI1
cykel, Trex X Caliber 7
12. Anmälen on ett brott 5500/R/87337/20 tvång TVP1
cykel, Extreme

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polissunrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungkorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter pudlicaringstidpunkten. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors