Kuulutus 11.6.2021

11.6.2021 7.53

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 11.6.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/4190/21 pakkokeino PAI1
poravasara, Bosch GBH 
puhelin, Samsung
2. Rikosilmoitus 5500/R/16139/21 pakkokeino TVP1
partakone, Philips
3. Rikosilmoitus 5500/R/81890/20 pakkokeino TVP1
aurinkolasit
4. Rikosilmoitus 5500/R/22466/21 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Merida Big Seven Striker
5. Rikosilmoitus 5500/S/11142/21 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Trek Marlin
polkupyörä, Focus Aventura
6. Rikosilmoitus 5500/R/7770/21 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Velocity Energy Flash

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus