Kuulutus 12.3.2021

12.3.2021 8.47

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 12.3.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/63068/20 pakkokeino TVP1
saha, Makita
2. Rikosilmoitus 5500/R/52012/20 pakkokeino TVP2
jalokivi
tablet, Apple
laukku
3. Rikosilmoitus 5500/R/73955/20 pakkokeino TVP2
lompakko
4. Rikosilmoitus 5500/R/16842/20 pakkokeino TVP2
avain, Toyota
5. Rikosilmoitus 5500/R/61535/20 pakkokeino TVP1
puhelin, Nokia
kaukosäädin, Teleco Automation
6. Rikosilmoitus 5500/R/78025/20 pakkokeino TVP1
taulu, taideteos, Simo Ruokokoski
7. Rikosilmoitus 5500/R/60645/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Tunturi Elle
8. Rikosilmoitus 5500/R/78304/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Specialized
9. Rikosilmoitus 5500/R/80976/20  pakkokeino TVP1
polkupyörä, Crecent
10. Rikosilmoitus 5500/R/50018/19 pakkokeino TVP1
raha, 1208,55 euro
raha, 320 euro
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen 
 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus