Kungörelse 14.9.2022

Utgivningsdatum 14.9.2022 13.39

Konfiskerad egendom offentliggjots 14.9.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/28525/22 tvång KEY1
kontanter, 2150 euro
2. Anmälen on ett brott 5500/R/81755/20 tvång KEY1
kontanter, 665 euro
3. Anmälen on ett brott 5500/R/22197/22 tvång TVP1
skrot, kupariputkia säkillinen
4. Anmälen on ett brott 5500/R/37251/22 tvång TVP1
ytterkläder
ryggsäck
plånbok, armani
5. Anmälen on ett brott 5500/R/20099/22 tvång TVP1
kopparn
6. Anmälen on ett brott 5500/R/40118/22 tvång PAI1
skruvvred, hilti
7. Anmälen on ett brott 5500/R/42011/22 tvång TVP1
hjälm, uvex
8. Anmälen on ett brott 5500/R/36859/22 tvång TVP1
laddare
kamera, zenit-e
9. Anmälen on ett brott 5500/R/24995/22 tvång KEY1
nyckel
10. Anmälen on ett brott 5500/R/21694/22 tvång TVP1
vinkelslipmaskin, cocraft lxc
cykel, sheng milo
11. Anmälen on ett brott 5500/R/23915/22 tvång KEY1
cykel, trek marlin 6
12. Anmälen on ett brott 5500/R/39696/22 tvång TVP1
cykel, insera revolution
13. Anmälen on ett brott 5500/S/22888/22 tvång TVP1
cykel, active pulse
cykel, tunturi cray
cykel, n1 mtb pro
cykelram, grand canyon
cykel, enguie
cykel, white
cyukel, gzr
cykel, kona  
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.


 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors