Kungörelse 14.9.2022

Utgivningsdatum 14.9.2022 14.44

Konfiskerad egendom offentliggjots 14.9.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/S/24549/22 tvång TVP1
lampa, velvet, 2 kpl
sparkbräde, e-way
sparkbräde, MI, 4 kpl
cykel, enguie
cykel, white
cykel, gzr
cykel, kona
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors