Kungörelse 15.10.2021

15.10.2021 13.58

Konfiskerad egendom offentliggjots 15.10.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/28037/21 tvång TVP1
joystick, logitech, ratt och pedal
batteri, ryobi
kniv, 3 kpl
nyckel
skruvmejsel, 3 kpl
verktygsserie, 3 kpl
såg
kofötter
tång
klocka, 4 kpl armbandklocka, 1 fickur
golftillbehör, golf bäg, 5 kpl golfklubba
2. Anmälen on ett brott 5500/R/27223/21 tvång TVP1
cykel, pivot firebird
3. Anmälen on ett brott 5500/R/29929/21 tvång KEY1
cykel, helkama S5000
4. Anmälen on ett brott 5500/R/12359/21 tvång PAI1
cykel, merida
5. Anmälen on ett brott 5500/R/26477/21 tvång TVP1
cykel, ktm macina ride 291, elcykel
  
Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post [email protected] I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors