Kungörelse 15.12.2021 Lappeenranta

Utgivningsdatum 15.12.2021 11.50

Konfiskerad egendom offentliggjorts 15.12.2021.

Sydöstra Finland polisinrättningen, Villmanstrands polisstation har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

1. Brottsanmälan 5620/S/5061/21, tvångsmedel TVP1
•    Aktersnurra, Yamaha
•    Aktersnurra, Honda

2. Brottsanmälan 5620/R/6885/21, tvångsmedel TVP1
•    Cykel, White

3. Brottsanmälan 5620/R/28107/20, tvångsmedel TVP1
•    Vinkelslip, Black & Decker

4. Brottsanmälan 5620/R/6490/21, tvångsmedel TVP1
•    Väska, Danblini fashion
•    Väska, Nicole Brown
•    Drone, Mavic Mini

5. Brottsanmälan 5620/R/13040/20, tvångsmedel TVP1
•    Borrmaskin, Makita DDF482
•    Ackumulatorladdare, Makita DC18RA
•    Ackumulatorladdare, Makita DC18SD

6. Brottsanmälan 5620/R/1275/21, tvångsmedel TVP2
•    Cykel, Baana Suokki
•    Cykel, målad hybrid kvinnors

7. Brottsanmälan 5620/R/17660/21, tvångsmedel KEY1
•    Cykel, Tunturi Daami
•    Cykel, Nopsa
•    Cykel, Insera Cindy
•    Cykel, Tunturi Cara

8. Brottsanmälan 5620/R/22182/18, tvångsmedel TVP2
•    Högtalare 2 st, Hlhits Marine speaker
•    Fiskeboxar, Plano och fiskedrag
•    Fiskelåda och fiskedrag

9. Brottsanmälan 5620/R/13856/21, tvångsmedel TVP1
•    Mäns sportklocka, Huawei

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Sydöstra Finland polisinrättningen, Villmanstrands polisstation, Villimiehenkatu 2 C, 53100 Villmanstrands eller e-post [email protected]

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Sydöstra Finland Vilmanstrand