Kungörelse 16.1.2022

Utgivningsdatum 16.1.2022 14.25

Konfiskerad egendom offentliggjots 16.1.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/51896/21 tvång KEY1
dator, apple macbook pro
dator, lenovo thinkbook
dator,hp
cykel, ktm
2. Anmälen on ett brott 5500/R/58109/21 tvång TVP1
hörlurar, beats studio buds
hörlurar, galaxy buds pro, 2 kpl
hörlurar, sony wh-100x m3
3. Anmälen on ett brott 5500/R/54139/21 tvång TVP1
nyckel
4. Anmälen on ett brott 5500/R/31549/21 tvång TVP1
löesåg, aeg pst500x
poravasara, festool
5. Anmälen on ett brott 5500/R/59239/21 tvång TVP1
cykel, white street comfort lite
6. Anmälen on ett brott 5500/R/62876/21 tvång TVP1
cykel, white

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors