Kungörelse 17.3.2021

17.3.2021 10.51

Konfiskerad egendom offentliggjots 17.3.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/45486/20 tvång PAI1
testinstrument, Bosch, 2 kpl
poravasara, Makita
bastuugn, Harvia suojakaide, 2 kpl
testinstrument, Bosch GCL251
poravasara, Makita HR5001C
bastuugn, Harvia upotuskaulus, 2 kpl
bastuugn, Harvia Cilindro, 3 kpl
batteriladdare, Makita
paikannuslaite, Garmin
2. Anmälen on ett brott 5500/R/1230/21 tvång KEY1
kortläsare, pankkikortin lukija
3. Anmälen on ett brott 5500/R/4976/21 tvång TVP1
nyckel
4. Anmälen on ett brott 5500/R/70652/20 tvång TVP1
presentkort, paygoo Gift
dator, Honeywell Dolphin CT60
5. Anmälen on ett brott 5500/R/64907/20 tvång TVP1
cykel, Helkama Scorpion
cykel, Helkama Jopo
6. Anmälen on ett brott 5500/R/4510/21 tvång KEY1
cykel, Kona
cykel, Focus
cykel, Santa Cruz
7. Anmälen on ett brott 5500/R/79610/20 tvång TVP1
cykel, Orbea
8. Anmälen on ett brott 5500/R/4482/21 tvång TVP1
nyckel
personbil, Volvo 4D S60
 
Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polissunrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungkorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter pudlicaringstidpunkten. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors