Kungörelse 18.1.2023

Utgivningsdatum 18.1.2023 10.26

Konfiskerad egendom offentliggjots 18.1.2023


Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

1. Anmälen on ett brott 5500/R/60994/22 tvång TVP1
borrmaskin, einhell
kiilotin, biltema
vinkelslipmaskin, makita
borrmaskin, black and decker
borrmaskin, skil 6350
motorsåg, echo
motorsåg, partner
2. Anmälen on ett brott 5500/R/58341/22 tvång KEY1
betalterminal, verifone, 2 kpl
3. Anmälen on ett brott 5500/R/45041/22 tvång TVP1
axelväska, nike air max
telefon, samsung
4. Anmälen on ett brott 5500/R/48069/22 tvång TVP1
cykel, scott

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors