Kungörelse 18.8.2022

Utgivningsdatum 18.8.2022 8.52

Konfiskerad egendom offentliggjots 18.8.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/33915/22 tvång TVP2
kopparn
2. Anmälen on ett brott 5500/R/14200/22 tvång PAI1
telefon, honor
telefon, samsung, 3 kpl
telefon, doro
dator, asus
högtryckstvätt, kärcher
skruvvred, milwaukee
lampa
3. Anmälen on ett brott 5500/R/15039/22 tvång TVP3
tablet, ipad pro
4. Anmälen on ett brott 5500/R/15039/22 tvång TVP1
dator, lenovo thinkpad
5. Anmälen on ett brott 5500/R/35005/22 tvång TVP2
nyckel
6. Anmälen on ett brott 5500/R/13039/22 tvång TVP1
damarbandsur, tag heuer aquaracer lady

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors