Kungörelse 19.2.2021

19.2.2021 12.33

Konfiskerad egendom offentliggjots 19.2.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/75493/20 tvång KEY2
kort, körkort
kort, S Business kort
2. Anmälen on ett brott 5500/R/83847/20 tvång TVP1
dator, HP
tablet, Lenovo
3. Anmälen on ett brott 5500/R/67715/20 tvång TVP1
dator, Macbook, 3 kpl
borrmaskin, Hilti
batteriladdare, Hilti
borrmaskin, Makita
batteriladdare, Makita
vattenpass
4. Anmälen on ett brott 5500/R/30158/20 tvång PAI1
telefon, iPhone
5. Anmälen on ett brott 5500/R/2079/20 tvång KEY1
telefon, Honor
6. Anmälen on ett brott 5500/R/27295/20 tvång KEY1
telefon
telefon, Sony
7. Anmälen on ett brott 5500/R/56048/20 tvång KEY1
cykel, Helkama, Jopo


Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polissunrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungkorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter pudlicaringstidpunkten. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors