Kungörelse 19.3.2022

Utgivningsdatum 19.3.2022 10.18

Konfiskerad egendom offentliggjots 19.3.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/7126/21 tvång PAI1
telefon, 2 kpl
2. Anmälen on ett brott 5500/R/53375/21 tvång TVP2
varmare, timco
hylsnyckel
borrmaskin, ryobi
kabel
batteri, red lithius-ion
batteri, makita, 4 kpl
batteriladdare, bosch, 3 kpl
kopparn, 4,64 kg
slipmaskin, mirka
lampa, makita lxt
borrmaskin, makita, 2 kpl
batteri, hankook
såg, makita
slipmaskin, bosch  
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post [email protected] I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.


 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors