Kungörelse 19.9.2022

Utgivningsdatum 19.9.2022 14.51

Konfiskerad egendom offentliggjots 19.9.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/S/24549/22 tvång TVP1
sparkbräde, 5 kpl
lampa, velvet, 2 kpl
2. Anmälen on ett brott 5500/R/39311/22 tvång PAI1
löv såg, hilti
löv såg, makita
borrmaskin, hilti
3. Anmälen on ett brott 5500/R/42747/22 tvång KEY1
slipmaskin, makita
borrmaskin, hilti
borrmaskin, makita
borrhammare, hilti
såg, makita
såg, hilti
skruvvred, hilti
borrmaskin, hitachi
4. Anmälen on ett brott 5500/R/39343/22 tvång TVP1
cykel, helkama jopo
Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors