Kungörelse 2.4.2023

Utgivningsdatum 2.4.2023 8.46

Konfiskerad egendom offentliggjots 2.4.2023

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

1. Anmälen on ett brott 5500/R/15060/23 tvång TVP1
väska
2. Anmälen on ett brott 5500/R/58096/22 tvång KEY1
avain, iloq
3. Anmälen on ett brott 5500/R/5396/23 tvång PAI1
rakmaskin, gillette pro glide, 14 pkt
rakmaskin, gillette fusion 5, 5 pkt
hälsokostprodukt
tandborste, 79 pkt
kaffe, nescafe kulta 180g, 30 kpl
rakmaskin, gillette fusion 5 xl, 8 pkt
rakmaskin, gillette fusion 5 power, 9 pkt
rakmaskin, bic hybrid flex 5, 3 pkt
4. Anmälen on ett brott 5500/R/57678/22 tvång TVP1
cykel, trek
5. Anmälen on ett brott 5500/R/12174/23 tvång TVP1
cykel, nishiki
6. Anmälen on ett brott 5500/R/11629/23 tvång KEY1
cykel, cube
cykel, bianchi
7. Anmälen on ett brott 5500/R/56096/22 tvång TVP1
blandningsmaskin, flex, 2 kpl
hammare, duss
8. Anmälen on ett brott 5500/R/41498/22 tvång TVP2
brukskläder, tommy hilfiger
9. Anmälen on ett brott 5500/R/57998/22 tvång KEY2
kreditkort, business debit

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors