Kungörelse 2.5.2022

Utgivningsdatum 2.5.2022 8.43

Konfiskerad egendom offentliggjots 2.5.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/13065/22 tvång TVP1
cykel, haibike xduro allmtn
2. Anmälen on ett brott 5500/R/14481/22 tvång TVP1
borrmaskin, dewalt työkonesalkku
3. Anmälen on ett brott 5500/R/63674/21 tvång TVP1
cykel, nishiki
sähköpotkulauta
4. Anmälen on ett brott 5500/R/15925/22 tvång TVP1
sähköpotkulauta, haibike
Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors