Kungörelse 30.1.2023

Utgivningsdatum 30.1.2023 13.20

Konfiskerad egendom offentliggjorts 30.1.2023

Sydöstra Finland polisinrättningen, Imatra polisstation har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

1. Anmälan om brått 5620/R/11232/22 tvång KEY/1
- bultpistol Timco
- hylsnyckel Vanadium 6 st i en blå låda
- extern hårddisk Super multi
- bilradiospelare Clarion
- nyckelknippa 5 st


Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Sydöstra Finland polisinrättningen, Imatra polisstation eller e-post 
imatra.tutkintasihteerit.kaakkois-suomi@poliisi.fi. 

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Imatra Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Sydöstra Finland