Kungörelse 20.1.2021

20.1.2021 8.16

Konfiskerad egendom offentliggjots 20.1.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/60064/20 tvång TVP1
kassaskrin, karhu
kassaskrin, muumi, aktia
videoprojektor, vivitek
2. Anmälen on ett brott 5500/R/50440/20 tvång TVP1
GSM-telefon, nokia
3. Anmälen on ett brott 5500/R/54398/20 tvång TVP1
cykel, Merida crossway 300
4. Anmälen on ett brott 5500/R/50257/20 tvång KEY1
cykel, Insera nyx 29
5. Anmälen on ett brott 5500/R/60299/20 tvång TVP1
cykel, Crescent
6. Anmälen on ett brott 5500/R/43891/20 tvång TVP1
cykel, Merida
7. Anmälen on ett brott 5500/R/60624/20 tvång KEY1
cykel, Insera wampa
cykel, Yosemite
cykel, Tunturi
8. Anmälen on ett brott 5500/R/55138/20 tvång
cykeldäck, 5 kpl
9. Anmälen on ett brott 5500/R/54929/20 tvång
cykel, Merida
Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors