Kuulutus 20.1.2021

20.1.2021 8.16

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 20.1.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/60064/20 pakkokeino TVP1
kassalipas, Karhu
kassalipas, Muumi, aktia
 videotykki, Vivitek
2. Rikosilmoitus 5500/R/50440/20 pakkokeino TVP1
gsm-puhelin, nokia
3. Rikosilmoitus 5500/R/54398/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Merida crossway 300
4. Rikosilmoitus 5500/R/50257/20 pakkokeino KEY/1
polkupyörä, Insera nyx 29
5. Rikosilmoitus 5500/R/60299/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Crescent
6. Rikosilmoitus 5500/R/43891/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Merida
7. Rikosilmoitus 5500/R/60624/20 pakkokeino KEY/1
polkupyörä, Insera wampa
polkupyörä, Yosemite
polkupyörä, Tunturi
8. Rikosilmoitus 5500/R/55138/20 pakkokeino TVP1
polkupyöränrengas, 5 kpl
9. Rikosilmoitus 5500/R/54929/20  pakkokeino TVP1
polkupyörä, Merida
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus